مقاله آناليز از طريق ايجاد پلاسما در جفتهاي القايي

مقاله آناليز از طريق ايجاد پلاسما در جفتهاي القايي دانلود مقاله آناليز از طريق ايجاد پلاسما در جفتهاي القايي 9 ص با فرمت WORD             ICP يكي از روشهاي مخرب تجزيه شيميايي مي باشد كه بايستي نمونه را بصورت محلول در آورده و سپس آنرا تبخير نمود. اصول عمليات: ICP يك منبع تحريك است براي طيف نمايي نشر اتمي. آن يك پلاسماي آرگون بكار رفته در فشار يك اتمسفر و نگهداشته شده بوسيله جفت كردن القايي بصورت يك ميدان الكترومغناط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

معرفي رشته مهندسي پزشكي

معرفي رشته مهندسي پزشكي دانلود مقاله معرفي رشته مهندسي پزشكي در 56 ص با فرمت WORD            چكيده در قرن بيستم نوآوري‌هاي تكنولوژي با چنان سرعتي در حال پيشرفت ‌است كه تقريباً در هر زمينه‌اي در زندگي انسان نفوذ كرده است. پيشرفت در مراقبت‌هاي پزشكي نيز بسيار چشم‌گير بوده است كه از جمله علل اصلي آن پيوند بين دو فضاي علمي مهندسي و پزشكي را مي‌توان برشمرد.اين تركي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

مقاله دیابت و ديابت دوران بارداري

مقاله دیابت و ديابت دوران بارداري دانلود مقاله دیابت و ديابت دوران بارداري 36 ص بافرمت WORD  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله بی حسی و بیهوشی در زایمان

مقاله بی حسی و بیهوشی در زایمان دانلود مقاله بی حسی و بیهوشی در زایمان 22 ص با فرمت WORD              فهرست مطالب 1- شكل درد زايماني 1 2- اثرات درد زايمان در تنفس مادر 1 3- اثرات نور و آندوكرين درد زايمان 2 4- اثرات قلبي عروقي درد زايمان 2 5- اثرات درد زايمان در جنين 3 6- هوشبرهاي استنشاقي 4 7- علل سزارين و موارد خاص آن 8-ناهنجاريهاي جنيني 5 6 9- اثرات سزارين در مادر 7 10- اثرات سزارين روي جن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله دست مصنوعی سیبرنتیکی

مقاله دست مصنوعی سیبرنتیکی دانلود مقاله دست مصنوعی سیبرنتیکی 62 ص با فرمت WORD              مقدمه انسان از دير باز در جستجوي رفع معلوليت خويش بوده است و براي معلوليت عضوهايي مانند دست و پا،قطعات چوب و فلز را براي جايگزيني اين اعضا استفاده نموده است.اما بطور مشخص پيشرفت تكنيك طراحي پروتز دست به روش الكتريكي بعد از جنگ جهاني دوم آغاز گرديده است. فعاليت ساخت اندامهاي مصنوعي (Artifitial org ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

مقاله جنين شناسی در قران

مقاله جنين شناسی در قران دانلود مقاله جنين شناسی در قران 9 ص با فرمت WORD  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

تحقیق مشکلات رشد

تحقیق مشکلات رشد دانلود تحقیق مشکلات رشد 10 ص با فرمت WORD ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

مقاله كمبودهاي ايمني مادرزادي و اكتسابي

مقاله كمبودهاي ايمني مادرزادي و اكتسابي دانلود مقاله كمبودهاي ايمني مادرزادي و اكتسابي 18 ص بافرمت WORD               يكپارچگي سيستم ايمني براي دفاع بر ضد ارگانيسم هاي عفوني و فرآورده هاي سمي آن ضروري بوده و در نتيجه ضامن بقاي فرد است . بيماريهاي نقص ايمني عموماً در دو دسته طبقه بندي مي گردند : 1ـ بيماريهاي كمبود ايمني اوليه يا مادرزادي :          1ـ نقص در لن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

تحقیق استرپتوكوكوس پيوژنز

تحقیق استرپتوكوكوس پيوژنز دانلود تحقیق استرپتوكوكوس پيوژنز در 3 ص با فرمت word ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

مقاله اختلالات مربوط به كروموزوم هاي جنسي

مقاله اختلالات مربوط به كروموزوم هاي جنسي دانلود مقاله اختلالات مربوط به كروموزوم هاي جنسي 28 ص با فرمت WORD             سندرم هاي زير شناخته شده ترين سندرم هاي همراه با اختلالات كروموزوم هاي جنسي هستند.   سندرم ترنر شايعترين اختلال كروموزومي در انسان مي باشد. اما حدود 98% از تخم هاي گشنيده شده با اين اختلال سقط خواهند شد و 2% باقي مانده كه متولد مي شوند، حدود يك در 10000 تولد زنده دختر هستند. اين ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(12):