مقاله آزمايشگاه ميكروبيولوژي محيطي

مقاله  آزمايشگاه ميكروبيولوژي محيطي دانلود مقاله  آزمايشگاه ميكروبيولوژي محيطي 12 ص فرمت Word                گزارشات انجام آزمايشات ميكروبيولوژي محيطي عنوان آزمايش :  1- جمع آوري و نگهداري نمونه هاي خاك 2 - تهيه لام هاي دفن شده در خاك آشنايي با روش نمونه برداري، نگهداري و تهيه لام از خاك ميكرو بيولوژي و شيمي خاك حايز اهميت مي باشند كه بر اساس اصول صحيح جمع آوري و نگهداري كرده و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مقاله آلودگي صوتي

مقاله آلودگي صوتي دانلود مقاله آلودگي صوتي 63 ص فرمت Word                مقدمه بارها از صداي بوق خودرو يا سر و صداي بيش از اندازه يك موتور سيكلت كه با سرعت از كنارمان رد مي شود، از جا پريده ايم. انگار ديگر شنيدن تمام اين صداهاي ناهنجار برايمان عادي شده است و تمامي اين آلودگي هاي صوتي، ديگر بخشي از زندگي روزمره مان است كه هرگز خيابان هاي شهر را ترك نمي كنند. بررسي نتايج مط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مقاله معرفي اجمالي مخازن CNG و آزمونهاي مرتبط با آنها و استانداردهاي مربوط به آنها

مقاله معرفي اجمالي مخازن CNG و آزمونهاي مرتبط با آنها و استانداردهاي مربوط به آنها مقاله معرفي اجمالي مخازن CNG و آزمونهاي مرتبط با آنها و استانداردهاي مربوط به آنها 31 ص فرمت word                  مقدمه با توجه به مشكلات روزافزون آلودگي هوا و عواقب زيست محيطي آن به دليل استفاده از سوخت هاي دودزا (گازوئيل و بنزين و …) كه حجم عمده اي از اين آلودگي توسط وسايل نقليه شخصي يا عمومي توليد مي گردد، استفاده از سوخت گاز طبيعي به دليل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مقاله بازيابي اكسيدهاي عناصر نادر خاكي از يك محصول فرعي اسيد فسفريك

مقاله بازيابي اكسيدهاي عناصر نادر خاكي از يك محصول فرعي اسيد فسفريك دانلود مقاله بازيابي اكسيدهاي عناصر نادر خاكي از يك محصول فرعي اسيد فسفريك 26 ص فرمت word                چكيده : در اين مقاله فرآيند Solvem-extraction براي بازيابي دي اكسيد سديم بادرجه خلوص باسما و همچنن بازيابي اكسيد عناصر نادرخاكي سنگين غليظ شده ، از اكسيدهاي عناصر نادرخاكي كه بصورت مخلوط باهم وجود دارند، توضيح داده شده است انحلال اكسيدهاي موجود بصورت مخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مقاله پاركهاي كوهستاني و لزوم مراقبت از آنها

مقاله پاركهاي كوهستاني و لزوم مراقبت از آنها دانلود مقاله پاركهاي كوهستاني و لزوم مراقبت از آنها 60 ص فرمت Word                كوهستان داراي ويژگيهايي كه بايد حفاظت گردند اين ويژگيها قبلا آورده شدند در  اينجا به عنوان يادآوري مي توان مواردي چون مناظر شكوه  كيفيت طبيعت بكر ، حيات وحش و فصلهاي توريسم و جوامع و فرهنگ محلي و ديگر ارزشهاي فيزيكي ، بيولوژيك وكيفيتهاي مناظر آنهاست . رهنمودهاي ارائ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مقاله اهميت جنگل ها در محيط زيست

مقاله اهميت جنگل ها در محيط زيست دانلود مقاله اهميت جنگل ها در محيط زيست 23 ص فرمت word                - مقدمه با توجه به نقش ارزنده جنگلها در پايداري محيط زيست نقش آن در توليد چوب بعنوان يك ماده طبيعي، لذا در منطقي چوب لزوم حفظ و حراست از جنگل را ايجاب مي نمايد. اهميت چوب حاصل از آن در صنايع و مصارف سنتي كشور، نياز دائم و مستمر به اين ماده بي‌نظير، نياز به اطمينان زياد از سازه ها مح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

تحقیق مديريت شهري و كنترل آلودگي هوا

تحقیق مديريت شهري و كنترل آلودگي هوا دانلود تحقیق مديريت شهري و كنترل آلودگي هوا 26 ص فرمت Word                  سرفصل موضوعات: مقدمه: تبيين مفاهيم مديريت شهري و آلودگي هوا 1- توجيه پلان 2- علت انتخاب موضوع 3- فوائد 4- مديريت شهري 5- آلودگي هوا 6- ارتباط مديريت شهري با آلودگي هوا   بخش اول: سازمانهاي مرتبط با آلودگي هوا با توجه به موارد مربوط به هر منبع آلوده كننده 1- وسايل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مقاله طرح كانونهاي بحران فرسايش بادي منطقه ميبد

مقاله طرح كانونهاي بحران فرسايش بادي منطقه ميبد دانلود مقاله طرح كانونهاي بحران فرسايش بادي منطقه ميبد 85 ص فرمت Word              چكيده: بخشي وسيعي از كشور ايران از شرايط حاد اقليمي خاصه خشكي رنج مي برد و در آن مناطق خشكسالي هاي متوالي نيز فشار را بر محيط بيشتر مي كند و پديده بيابانفزاني را افزايش مي دهد. براساس طرح شناسائي كانون هاي بحراني فرسايش بادي، 170 كانون بحراني فرسايش بادي را در 14 استان بياباني دا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(25):