مقاله مدل هاي جريان ترافيك ماكروسكوپي درجه اول، مدلسازي تقاطع مدلسازي شبكه

مقاله مدل هاي جريان ترافيك ماكروسكوپي درجه اول، مدلسازي تقاطع مدلسازي شبكه دانلود مقاله مدل هاي جريان ترافيك ماكروسكوپي درجه اول، مدلسازي تقاطع مدلسازي شبكه 22 ص فرمت Word                مقدمه: مدلLWR (لايتيل و ويتام، 1955 و ريچارد1965) به دليل دارا بودن خصوصيات زير در حال حاضر يكي از موضوعات تحقيقاتي فعال و به روز است: ساده است، هم به صورت عددي و هم به صورت تحليلي، به آساني قابل محاسبه است و با يك پديده ترافيكي دقيق و منطقي آن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله مقايسه فرمولاسيونهاي مبدأ – مقصد

مقاله مقايسه فرمولاسيونهاي مبدأ – مقصد دانلود مقاله مقايسه فرمولاسيونهاي مبدأ – مقصد 27 ص فرمت word                مقدمه: انواع موثري (كاربردي) روشهاي تجزيه اي نوعاً به ارزيابي اثر طرحهاي كنترل ترافيك جايگزين در يك تعداد ( در يكسري از) اندازه گيري هاي ( سنجشهاي) اثر (MOES) شامل تاخير و توان عملياتي و انرژي و انتشار خطر تصادف نياز داد به خاطر اينكه شبكه هاي ترافيك: محيطهاي ديناميك و پويا ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

يك فعاليت وابسته به زمان و مدل انتخاب سفر با گزينه هاي چند تايي محل پاركينگ

يك فعاليت وابسته به زمان و مدل انتخاب سفر با گزينه هاي چند تايي محل پاركينگ دانلود مقاله يك فعاليت وابسته به زمان و مدل انتخاب سفر با گزينه هاي چند تايي محل پاركينگ 24 ص فرمت word                مقدمه: در سال هاي اخير، به دليل افزايش چشمگير تعداد وسايل نقليه، در شهرهاي شلوغ و پرجمعيت، پارك كردن، يك مسئله جدي است كه اهميت آن به طور روز افزوني در حال افزايش است. بنابراين در بسياري از مناطق شهري به ويژه در ساعات شلوغ شرايط تراف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله اعتبار جريان ترافيك بزرگراه، يك مفهوم تصادفي از ظرفيت

مقاله اعتبار جريان ترافيك بزرگراه، يك مفهوم تصادفي از ظرفيت دانلود مقاله اعتبار جريان ترافيك بزرگراه، يك مفهوم تصادفي از ظرفيت 36 ص فرمت word              مقدمه: اندازه گيري متدوال و رايج اثر بخشي امكانات بزرگراهي معمولاً منعكس كننده زمان سفر به شكل تاخير يا سرعت سفر است. اخيراً مشخص شده است كه براي ارزيابي عمل ترافيك بزرگراه اين پارامترها كافي نيستند آنها تاكيد زيادي برروي اختلافات كوچك در زمان سفر دارند در حالي كه تفا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

تحقیق مدیریت بحران در زلزله

تحقیق مدیریت بحران در زلزله دانلود تحقیق مدیریت بحران در زلزله 50 ص فرمت word                فهرست   پیشگفتار مقدمه چکیده تعریف بحران مدیریت بحران چیست؟ كودكان و زلزله زلزله وآواربرداري جایگاه مردم دربحران تهران وبحران وزلزله استراتژی خطرات ناشی از زلزله جمع بندی منابع پیشگفتار ساختار زمین: زمین جسمی تقریبا کره ای به شعاع متوسط 6370 کیلومترمی باشد .هسته کروی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله جايگاه و اهميت كاربري فضاي سبز در بين ساير كاربريها

مقاله جايگاه و اهميت كاربري فضاي سبز در بين ساير كاربريها دانلود مقاله جايگاه و اهميت كاربري فضاي سبز در بين ساير كاربريها 18 ص فرمت Word                فضاهاي سبز را در ادبيات شهرسازي جزو كاربريها و در ضمن يكي از تسهيلات روبنايي بخش كالبدي محسوب مي‌گردند. از فضاهاي سبط بعنوان يكي از شاخه‌هاي اصلي و در عين حال ابزار فني محافظت محيط زيست در محيطهاي انسان ساخت مي‌توان نام برد. در گذشته نقش غالب فضاه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله ايجاد ايمني، نظم و ساماندهي تردد وسائط نقليه و عابرين

مقاله ايجاد ايمني، نظم و ساماندهي تردد وسائط نقليه و عابرين دانلود مقاله ايجاد ايمني، نظم و ساماندهي تردد وسائط نقليه و عابرين در حد فاصل بلوار امام و چند تقاطع حادثه خيز در شهر ديواندره 24 ص فرمت Word              مقدمه وجود آمار تلفات قابل توجه فوتي، جرحي، مالي و… ناشي از تصادفات جاده‌اي و شهري در كشور سهم هفت درصد سود ناخالص درآمد ملي را به خود  اختصاص داده است. همچنين رشد روز افزون توليد وسائط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان
تعداد صفحه(22):