مقاله حقوق استخدامی

مقاله حقوق استخدامی دانلود مقاله حقوق استخدامی 9 ص با فرمت WORD                   چکیده: حقوق استخدامی  یکی از مباحت مهم حقوق اداری و در عین حال علوم اداری است . دولت با گسترش فعالیت خود ( در عرصه های مختلف اقتصادی ، عمراتی ، فرهنگی ، اجتماعی و . . .)  می بایست برای به نتیجه رسیدن اهداف ، حقوق استخدامی منطبق با اصول و حقوق روز دنیا برای کارکنان ایجاد کند .از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مقاله تعهدات مستأجر در اماكن تجاري و مسكوني

مقاله تعهدات مستأجر در اماكن تجاري و مسكوني دانلود مقاله تعهدات مستأجر در اماكن تجاري و مسكوني 48 ص با فرمت WORD            مقدمه: فصل اول: بررسي كلي تعهدات مستأجر و وجوه اشتراك آن در امكان تجاري و مسكوني گفتار اول: تعريف موضوع و بيان مفاهيم گفتار دوم: خصايص تعهدات در عقد اجاره گفتار سوم: وجوه تمايز اماكن مسكوني از تجاري در قوانين موضوعه بند اول: اماكن مسكوني بند دوم: اماكن تجاري مبحث اول: تعهد به پرداخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مقاله افترا ونشر اكاذيب

مقاله افترا ونشر اكاذيب دانلود مقاله افترا ونشر اكاذيب 10 ص با فرمت WORD            الف: تعريف افتراء در لغت به معني دروغ بر بافتن آمده و در اصطلاح حقوقي نسبت دادن جرم به كسي به يك يا چند نفر به يكي از طرق مذكور در قانون است، مشروط بر اينكه صحت آور نسبت داده شده در مرجع صلاحيتدار قضايي ثابت نشود. ب: فرق افتراء تهمت وبهتان با اشاعه اكاذيب با توجه به مواد 697 و700 قانون تعزيرات ومواد 139 ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

رساله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه 209 صفحه با فرمت WORD

رساله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه  209 صفحه با فرمت WORD چکیده:  به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مقاله مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران در 59 صفحه با فرمت WORD

مقاله مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران در 59 صفحه با فرمت WORD   مقدمه دیر زمانی است که توجه قانونگذاران و محاکم ممالک مختلف به بررسی جوانب گوناگون مسئولیت پزشکان و شاغلین به حرف پزشکی معطوف گردیده است. به شهادت تاریخ حتی در میان باستانی ترین اقوام شناخته شده نیز حرفه طبابت از چنان ارزش و احترامی برخوردار بوده که برای استعمال شایسته آن قوانین و نظافتی وضع کرده بودند. با مطالعه مجموعه های قانونی بجا مانده از آن دوران معلوم می شود که قسمتی از آنها به تنظی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

رساله بررسی نواقص معاهدات كنوانسيون هاي بين المللي در حمایت از اسیران جنگی در 160 صفحه با فرمت word

رساله بررسی نواقص معاهدات كنوانسيون هاي  بين المللي در حمایت از اسیران جنگی در 160 صفحه با فرمت word انسان عامل وموجودي است كه جنبه ها وآثار گوناگوني داشته و در هرمورد همواره موضوع مطالعات ، كنكاش ودرحيطه‌ي مقررات ويژه اي قرار گرفته است گاهي عامل ، باعث و باني كارهاي خير و زماني هم سبب و عامل اعمال وكارهاي شر وناپسند بوده وخواهد بود .اوست كه با داشتن شعور ، بينش ، عقل وكارآيي مي تواند تحولات عظيم دردرون خود بوجود آورده و در محيط بيروني خويش هم با افعال مثبت ومنفي خود تاثيرات شگرفي داشته باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پروژه کلاسی حقوق: نقش مجلس چهاردهم قانونگذاري 17 صفحه با فرمت word

پروژه کلاسی حقوق: نقش مجلس چهاردهم قانونگذاري 17 صفحه با فرمت word فهرست مطالب: عنوان    صفحه 1- مقدمه    2 2- افتتاح دوره ی چهاردم قانون گذاری    3 3- مقدمات آمادگی و رسمیت مجلس    5 4- زندگی سید محمد صادق طباطبایی    7 5- وقایع و قوانین مهم وضع شده در دوره ی چهاردم    10 6- فراکسیونهای مجلس چهاردم    14 7- نقش مجلس در زمان جنگ    14 8- عدم تهد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(1):