مقاله پيدايش عکاسي در جهان

مقاله پيدايش عکاسي در جهان دانلود مقاله پيدايش عکاسي در جهان 6 ص با فرمت WORD  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

مقاله بین النهرین

مقاله بین النهرین دانلود مقاله بین النهرین 55 ص با فرمت WORD                مختصري درباره جغرافيايي طبيعي بين النهرين يكي از مراكز قديم فرهنگ وتمدن در آسياي ميانه سرزمني بين النهرين است كه بوسيله دورود پر آب دجله و فرات مشروب مي شود . اين دورود از كوهها ي ارمنستان سرچشمه مي گيرند و با فاصله زيادي از يكديگر و با سرعت زياد پس از گذشتن از معابر عميق وارد جلگه بين النهرين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

تحقیق اقتصاد ایران در دوران قاجاریه

تحقیق اقتصاد ایران در دوران قاجاریه دانلود تحقیق اقتصاد ایران در دوران قاجاریه 14 ص بافرمت WORD                در این پژوهش به فرایند جریان تجزیه اقتصاد ایران و بند از بند گسستگی آن از دوران صفوی تا آخر دوران قاجار و تا کودتای رضا شاهی میپردازیم . از زمان سلطنت صفوی و پیدایش قدرتهای جدید اقتصادی و سیاسی در اروپا و برخاستن قدرتهای جدید در مرزهای کشور ، انعکاس رابطه قدرتهای جدید و نیروهای اجتما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

تحقیق اسناد تاریخی استان خراسان

تحقیق اسناد تاریخی استان خراسان دانلود تحقیق اسناد تاریخی استان خراسان 221 ص با فرمت WORD  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

مقاله اروپای قرون وسطی

مقاله  اروپای قرون وسطی دانلود مقاله اروپای قرون وسطی 13 ص با فرمت WORD                  تا قرن 13 میلادی، قلعه‌های متعلق به شوالیه ها بیش ازهر چیز دیگری در پهنه اروپا خود نمایی می‌‌کرد. شوالیه ها از زندگی مرفهی برخوردار بودند که با زندگی دهقانانی که روی زمینهای آنها کار می‌‌کردند، تفاوت زیادی داشت. شهرهایی در اطراف قلعه ها بوجود آمدند و توسعه یافتن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

تحقیق اتابكان و خوارزمشاهيان

تحقیق اتابكان و خوارزمشاهيان دانلود تحقیق اتابكان و خوارزمشاهيان 9 ص با فرمت WORD  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

تحقیق ابومسلم خراسانی

تحقیق ابومسلم خراسانی دانلود تحقیق ابومسلم خراسانی 31 ص با فرمت WORD              تحقير و فشار نسبت به موالي ، عرب را با ماجراي شعوبيه مواجه كرد. اين شعوبيه كساني بودند كه در مقابل غرور نژادي بيش از حدي كه اعراب داشتند نه فقط منكر تفوق و سيادت فطري آنها ـ چيزي كه خود اعراب ادعا مي كردند ـ بودند ، بلكه تمام اقوام عالم را مساوي مي شمردند و تفاخر و تعصب عرب را مخالف اسلام و قرآن مي دانس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

مقاله مختصري از تاريخنگاري در ايران تا عصر پهلوي

مقاله مختصري از تاريخنگاري در ايران تا عصر پهلوي دانلود مقاله مختصري از تاريخنگاري در ايران تا عصر پهلوي 134 ص با فرمت WORD                نتيجه مي گويد: «نخستين بار ايرانيان تاريخ را درك كردند و آن را به دورانهاي مختلف تقسيم كردند» و هرودوت تاريخ خويش را چنين آغاز مي كند: «به روايات ايرانيان بهترين تاريخ شناسان هستند….»[1].         & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

تحقیق \"13 آبان روز دانش آموز\"

تحقیق \ دانلود تحقیق "13 آبان روز دانش آموز" 9 ص با فرمت WORD  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

تاریخ و فرهنگ استان گیلان

تاریخ و فرهنگ استان گیلان دانلود مقاله تاریخ و فرهنگ استان گیلان 16 ص با فرمت WORD            فهرست مطالب: 1-   مشخصات جغرافيايي استان گيلان :       1 2-   بازارهاي گيلان : 3 3-   تاريخ قومي ونژادي مردم استان گيلان :  4 4-   آمدن قزاق به گيلان :   8 5-   گيلان پس ازصفويه :   9 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان
تعداد صفحه(6):