مقاله ژئواستراتژي كنوني در قفقاز جنوبي

مقاله ژئواستراتژي كنوني در قفقاز جنوبي دانلود مقاله ژئواستراتژي كنوني در قفقاز جنوبي 15 ص فرمت word                  مقدمه اهميت روز افزون منطقه قفقاز جنوبي به ويژه در مناسبات جديد جهاني و صف بندي قدرتهاي منطقه اي و بين المللي، پژوهش و تحقيق پيرامون اين منطقه، عوامل و پارامترهاي موثر در آرايش قوا و اثرگذاري بر مناسبات آن را در دستور كار موسسات پژوهشي و مراكز مطالعات راهبردي قرار داده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان
تعداد صفحه(1):