تحقیق راههای کاهش و مقابله با اصطکاک

تحقیق راههای کاهش و مقابله با اصطکاک دانلود تحقیق راههای کاهش و مقابله با اصطکاک 8 ص با فرمت WORD ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

مقاله با عنوان لیزر چیست؟

مقاله با عنوان لیزر چیست؟ دانلود مقاله با عنوان لیزر چیست؟ 52 ص با فرمت WORD            نور چهار مشخصه اصلي دارد: الف- طول موج(length wave) : فاصله بين دو نقطه يكسان موج مي‌باشد كه مشخص‌كننده رنگ موج است. با تعيين رنگ انرژي و طول موج مي‌توان يك موج را نسبت به ديگر موجها سنجيد. بعنوان مثال طول موج‌هاي كوتاه در طيف مرئي در ناحيه آبي و فوق بنفش قرار مي‌گيرد.در حاليكه رن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

مقاله ریزش اتمی

مقاله ریزش اتمی دانلود مقاله ریزش اتمی 34 ص با فرمت word            از دوران قديم، مردم به مرگ در اثر موج انفجار يك موشك اتمي فكر مي‌كردند، اما خطرات ديگري نيز در اين باره وجود دارد. يك بمب اتمي با انفجارش مطمئناً كساني را كه در نزديكي آن قرار دارند از بين خواهد برد. مرگ و صدماتي جدي به سبب اثرات حرارتي بمب ايجاد مي‌شود كه مي‌تواند سوختگيهاي درجه سوم را شش تا هشت مايل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله ليزر و طرز توليد آن

مقاله ليزر و طرز توليد آن دانلود مقاله ليزر و طرز توليد آن 24 ص با فرمت WORD        كلمه" ليزر" =Laser = از حروف اختصاري عبارت انگليسي Light  Amplification  by  Stimulated  Emission  Of   Radiation ساخته شده است و به معناي» تقويت نور از طريق تشعشع تحريك شده« به كار مي‌رود. ليزر نوري است متشكل از پرتوهاي به غايت دسته شده و همدوس كه بسامد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله میوکاردیت

مقاله میوکاردیت دانلود مقاله میوکاردیت 9 ص با فرمت WORD            ميوكارديت چيست؟ ميوكارديت موقعيتي است كه ديواره هاي عضلاني قلب ملتهب مي شود. ميوكارديت عموما به كاهش فعاليت قلبي منجر مي گردد. علت هاي مختلفي براي ميوكارديت وجود دارد : اعم از عفونت ها ،‌مواد شيميايي، مواد دارويي، Radiation و برخي بيماري هاي مشخص در بسياري از كودكان ميوكارديت توسط عفونت مخصوصا از نوع vrial &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

مقاله نوسانات ميرا باي يك روبات

مقاله نوسانات ميرا باي يك روبات دانلود مقاله نوسانات ميرا باي يك روبات 22 ص با فرمت word              (دستگاه خودكار) انعطاف پذير كاربرد آزمايشهاي كنترل فازي مستقيم و توافقي براي دو اتصال قابل انعطاف روبات كه در فصل 3 و6 توصيف شده است نشان مي دهد كه پيشرفت قابل توجهي بيش از مورد غيركنترلي نشان داده شده در شمارة 302 در صفحة 127 دارد ، اما به طور كلي ، بهترين راه ممكن نيست . كنتلر فازي مستقيم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله سيم كوچك انتقال دهنده الكتريسيته

مقاله سيم كوچك انتقال دهنده الكتريسيته دانلود مقاله سيم كوچك انتقال دهنده الكتريسيته 33 ص با فرمت WORD          دانشمندان براي اولين بار نشان داده اند كه يك سيم كوچك كريستالي( بلوري ) منفرد مي تواند به عنوان يك هادي الكتريكي عمل كند . چارلز لايبر و همكارانش در دانشگاه هاروارد عقيده دارند كه اين ليزرهاي كوچك مي توانند براي كاربردهاي متغيري بكار روند زيرا مي توانند بيشتر طول موجها را گسيل كنند . اين كاربردها شام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

بعضي از كاربردهاي قانون دوم ترموديناميك

بعضي از كاربردهاي قانون دوم ترموديناميك دانلود بعضي از كاربردهاي قانون دوم ترموديناميك 22 ص با فرمت word    در اين تحقیق ما تعداد بيشتري از نتايج قانون دومترموديناميك را بوسيله محاسبات تغييرات آنتروپي همراه با يك جريان گوناگون آزمايش مي كنيم . براي سادگي كار ، ما توجه خود را به يك تركيب سيستم بسته جلب مي كنيم . حالتي كه بوسيلة دو متغير از سه متغير V و T و P مشخص مي شود . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله بررسي ايجاد پرتوهاي يوني سرد براي نانو‌تكنولوژي

مقاله بررسي ايجاد پرتوهاي يوني سرد براي نانو‌تكنولوژي دانلود مقاله بررسي ايجاد پرتوهاي يوني سرد براي نانو‌تكنولوژي 26 ص با فرمت WORD          عنصر اساسي در توانايي ما براي مشاهده، ساخت، و در بعضي موارد به‌كاراندازي دستگاههاي بسيار كوچك فراهم بودن پرتوهاي ذره‌اي بسيار متمركز، مشخصا" از فوتون‌ها، الكترون‌ها و يون‌ها مي‌باشد. قانون عمومي حاكم بر اثر ذرات برخوردي، بيان مي‌دارد كه چنانچه ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله موتور راكت

مقاله موتور راكت دانلود مقاله موتور راكت 9 ص با فرمت WORD              موتورهاي از نوع راكت ها با موتورهاي جت گرمايي ديگر از نظر اينكه سوخت و اكسيد كنندة خود را حمل مي كنند متفاوت مي‌باشند. در نتيجه در حاليكه موتورهاي جت گرمايي ديگر براي احتراق خود به اكسيژن اتمسفر نياز دارند موتورهاي راكت از آن مستقل مي باشند. از اين رو موتورهاي راكتي جذاب‌ترين نوع هستند. گرچه ح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان
تعداد صفحه(7):