مقاله مازوت ( نفت کوره)

مقاله مازوت ( نفت کوره) دانلود مقاله مازوت ( نفت کوره) 10 ص فرمت word              فهرست مطالب: تعریف نفت کوره یا مازوت (CST) ساختار نفت کوره یا مازوت : کاربرد نفت کوره یا مازوت ویژگی های نفت کوره یا مازوت: آنالیز محصولات مربوط به مازوت: انواع مازوت فرآیند تولید مازوت ( نفت کوره): آزمون های نفت کوره( مازوت): میزان گوگرد در نفت کوره    منابع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مقاله سينتيك شيميائي

مقاله سينتيك شيميائي دانلود مقاله سينتيك شيميائي 44 ص فرمت word                 نام فرآيندهايي كه در جهان هستي در حال انجام شدن مي‌باشند با آهنگ يا سرعت خاصي رخ مي دهند. گستره اي از علم شيمي كه مربوط به سرعت واكنش هاي شيميائي مي باشد، سينتيك شيميائي نام دارد. سينتيك شيميائي با سرعت انجام يك فرآيند شيميائي و عوامل مؤثر بر سرعت سر و كار دارد. اگر در محيط اطراف زندگي خود نگا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مقاله فرآورده های شیمیایی شركت تارابگين

مقاله فرآورده های شیمیایی شركت تارابگين دانلود مقاله فرآورده های شیمیایی شركت تارابگين 14 ص فرمت Word               مقدمه از آنجايي كه نگرش صحيح به مباحث انرژي و بهره گيري مفيد از آن امروز ذهن صنعتگران را به خود مشغول نموده به جرات مي توان بيان كرد كه عايق و به طور جامع صنايع توليد كننده عايق توانسته است تا حد بسياري در نيل به اين هدف روششن ياريگر مجموعه صنعت كشور باشند . امروز يكي از مهمترين و بار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مقاله نفت خام

مقاله نفت خام دانلود مقاله نفت خام 52 ص فرمت word                  مقدمه نفت خام مايعي است كه از تعدادي هيدروكربن و مقداري تركييات گوگردي اكسيژن دار، ازته و مقدار كمي تركيبات معدني و فلزات تشكيل شده است . تركيبات مختلف نفت خام بنا به موقعيت محلي ميدان نفتي و زمان تشكيل آن و حتي بنا به ژرفاي منبع مـتغيرند . در يك جزوه نفتي همراه نفت خام همواره مقداري گاز ، آب و نمك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

تحقیق علت انبساط غير عادي آب

تحقیق علت انبساط غير عادي آب دانلود تحقیق علت انبساط غير عادي آب 10 ص با فرمت WORD  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مقاله آب معدني طبيعي – ويژگي ها

مقاله آب معدني طبيعي – ويژگي ها دانلود مقاله آب معدني طبيعي – ويژگي ها 13 ص با فرمت WORD                آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد. تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مقاله آب

مقاله آب دانلود مقاله آب 7 ص با فرمت WORD  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مقاله استاندارد روش تعيين يون فلوئور در آب

مقاله استاندارد روش تعيين يون فلوئور در آب دانلود مقاله استاندارد روش تعيين يون فلوئور در آب 15 ص با فرمت WORD  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مقاله روش اندازه گیری یون فلزات در آب

مقاله روش اندازه گیری یون فلزات در آب دانلود مقاله روش اندازه گیری یون فلزات در آب 11 ص با فرمت WORD  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مقاله توليدات و استفاده از مواد زائد

مقاله توليدات و استفاده از مواد زائد دانلود مقاله توليدات و استفاده از مواد زائد 45 ص با فرمت word            توليدات و استفاده از مواد زائد:  درفرايند خميرکاغذ  سازي که خمير کاغذ مکانيکي،  شيميايي و نيمه شيميايي به اندازه کافي توليد مي شود تا جواب گوي نياز قاره امريکاي شمالي باشد، مواد زائد شميايي زيادي نيز توليد خواهد شد که يا بايد به محصولات مفيد تبديل شود يا دور ريخته شوند. در بين مو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(2):