مقاله مگس ميوه شرقي

مقاله مگس ميوه شرقي دانلود مقاله مگس ميوه شرقي 12 ص با فرمت WORD  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله خارپوستان

مقاله خارپوستان دانلود مقاله خارپوستان 19 ص با فرمت word  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله منابع آلودگي هوا و کاربرد پرتو فرا بنفش و ازون

مقاله منابع آلودگي هوا و کاربرد پرتو فرا بنفش و ازون دانلود مقاله منابع آلودگي هوا و کاربرد پرتو فرا بنفش و ازون 17 ص بافرمت WORD  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله متابوليسم اسيدهاي هسته اي و سنتز پروتئين

مقاله متابوليسم اسيدهاي هسته اي و سنتز پروتئين مقاله متابوليسم اسيدهاي هسته اي و سنتز پروتئين 30ص بافرمت WORD  متابوليسم اسيدهاي هسته اي و سنتز پروتئين كه در ارتباط نزديك هستند، مرحله بحراني متابوليسم مي باشند. اين مواد عمدتاً مسئول انتقال اطلاعات ژنتيكي از DNA به پروتئينهاي فعال آنزيم ها و پروتئين هاي ساختماني مي باشند. اين مولكولها فاكتورهاي اصلي در تعيين شكل و عمل ارگانيسم ها مي باشند. اين فرايند با مضاعف شدن DNA آغاز شده و از طريق نس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله ميتوکندريها در حين فعاليت

مقاله ميتوکندريها در حين فعاليت دانلود مقاله ميتوکندريها در حين فعاليت 11 ص بافرمت WORD  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله گیاهان داروئی

مقاله گیاهان داروئی دانلود مقاله گیاهان داروئی 44 ص با فرمت word    مقدمه: قدمت شناخت خواص دارويي گياهان شايد بيرون ا زحافظه تاريخ با شد و اين گياهان درطو ل تاريخ هميشه با انسان قرابت خاصي داشته و آثار دارويي و موارد استفاده آن بر هيچكس پوشيده نيست و يكي از دلايل مهم اين قدمت حضو رباورهاي ريشه دار مردم سرزمين هاي مختلف در خصوص استفاده از گياهان دارويي است اگر چه علاقه، همدمي و توجه به اين گياهان مفيد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان
تعداد صفحه(9):