تحقیق ریسندگی لیف

تحقیق ریسندگی لیف دانلود تحقیق ریسندگی لیف 199 ص فرمت word                فصل اول: 1- اصول کلی جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف 1-1- مقدمه اولین علم مورد نیاز برای توسعه روش های ریسندگی استفاده شده، برای تولید لیف به وسیله بررسی بر روی عنکبوت و کرم ابریشم ارائه شد. این مخلوقات نشان داده اند که مراحل زیر برای استخراج الیاف ممتد نازک موردنیاز می باشند. 1- کسب مایع ریسند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

كارآموزي كارخانه ديبا نخ (بافندگي)

كارآموزي كارخانه ديبا نخ (بافندگي) دانلود كارآموزي كارخانه ديبا نخ (بافندگي) 129 ص فرمت word                  فهرست مطالب: پیشگفتار مقدمه پیدایش بافندگی در ایران فصل اول 1-2- عدل پنبه 2-1 مخلوط پنبه 3-1 ماشین حلاجی یا ماشین بالش 4-1 دستگاه تغذیه 5-1 مخروطیهای دستگاه تنظیم خوراک 6-1 زننده ها 7-1 میله های اجاقی فصل دوم 1-2 دستگاه یونی فلاک ریتر 2-2 مخلوط کننده مینی میکس شرکت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کارآموزی شركت محصولات كاغذي لطيف

دانلود کارآموزی شركت محصولات كاغذي لطيف دانلود کارآموزی شركت محصولات كاغذي لطيف 69 ص با فرمت WORD ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

مقاله فرش و قالی ترکمن

مقاله فرش و قالی ترکمن دانلود مقاله فرش و قالی ترکمن 46 ص با فرمت WORD             فهرست مطالب پيشگفتار شعر فصل اول : تاريخچه فرش مختصري از تاريخچه فرش تعريف فرش فصل دوم : تركمنستان بافندگي تركمن نشين فصل سوم : قالي و قاليچه تركمن قاليچه هاي تركمن گلهاي تركمن فصل چهارم : استان مازندران‌. عشاير تركمن تركمنها : تاريخ و نقش قالي آنان مرد تركمن و بافت قا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

گزارش کارآموزی كارخانه ايران پوپلين

گزارش کارآموزی كارخانه ايران پوپلين گزارش کارآموزی رشته نساجی  دانلود گزارش کارآموزی كارخانه ايران پوپلين 143 ص با فرمت WORD          فهرست مطالب:  تاريخچه شركت ايران پوپلين 1 كنترل پارچه هاي خام 4 مشخصات پارچه هاي توليد شده دركارخانه 5 مقدمات تكميل پرزسوزي 6 سفيدگري بزرگ 11 سفيدگري كوچك 16 شستشو 17 اهارگيري 20 پخت 27 سفيدگري 29 سفيدبرفي 31 مرسريزاسيون 36 ماشين مرسريزه 40 كریشه یا اثر موض ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

گزارش کارآموزی كارخانه ايران بافت كار(قطب صنعتي خمين)

گزارش کارآموزی كارخانه ايران بافت كار(قطب صنعتي خمين) گزارش کارآموزی رشته نساجی  دانلود گزارش کارآموزی كارخانه ايران بافت كار(قطب صنعتي خمين) 73 ص با فرمت WORD  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد

گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد دانلود گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد 64 ص با فرمت WORD  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی خوی

گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی خوی گزارش کارآموزی رشته نساجی  گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی خوی 64 ص با فرمت word        مقدمه 1 فصل اول مقدمه 2 بررسي موقعيت جغرافيايي كارخانه 2 فصل دوم: مقدمات بافندگي مقدمه 12 مشخصات ماشين آلات خط توليد در قسمت مقدمات بافندگي 13 ماشين چله پيچي مستقيم 15 ماشين چله پيچي بخشي 22 ماشين آهار 25 نخ كشي، طراحي، گره زني 33 تعداد ماشين محوله به هر كارگر، تعداد شيفت كاري 37 فصل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

گزارش کارآموزی شرکت نیکو باف ساوه

گزارش کارآموزی شرکت نیکو باف ساوه دانلود گزارش کارآموزی شرکت نیکو باف ساوه 80 ص با فرمت WORD  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

گزارش کارآموزی کارخانجات ایران مرینوس قم

گزارش کارآموزی کارخانجات ایران مرینوس قم گزارش کارآموزی رشته نساجی  دانلود گزارش کارآموزی کارخانجات ایران مرینوس قم 112 ص با فرمت Word       فهرست مطالب:  مقدمه  1 قسمت ریسندگی 4 قسمت مقدمات بافندگی  14 قسمت بافندگی25 قسمت تکمیل 32 قسمت رنگرزی  58 قسمت کنترل کیفیت 90 تاسیسات   112   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان
تعداد صفحه(3):