مقاله شين و شين بندي

مقاله شين و شين بندي دانلود مقاله شين و شين بندي 16 ص فرمت word                    بطور ساده جمع وپخش انرژي را شين گويند …بطور كلي بس بار يا شين به محلي در پست هاي فشار قوي  گفته مي شود كه جهت توزيع بار بين وروديهاي پست(تغذيه كننده ها)و خروجيها(مصرف كنندگان )ارتباط برقرار مي كند بنابراين با توجه به اهميت پست و ميزان حساسيت خاموشي براي مصرف كننده ودر نظر گر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پروژه مخابرات: پشتيباني الكترونيك ES

پروژه مخابرات:  پشتيباني الكترونيك ES دانلود پروژه مخابرات:  پشتيباني الكترونيك ES در 81 ص فرمت word                  چكيده: بيش از پنجاه سال  است كه دست اندركاران مسائل نظامي جهان با مفهوم جنگ الكترونيك آشنا هستند. جنگ الكترونيك در واقع چيزي نيست جز تلاش براي «خوب ديدن دشمن» و در عين حال «ديده نشدن توسط او» به عبارت ديگر هر گونه تكنيك و تكنولوژي تأث ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

روشهاي آزمايشگاهي جهت اندازه گيري ضرايب فعاليت منفرد و متوسط يوني الكتروليتها

روشهاي آزمايشگاهي جهت اندازه گيري ضرايب فعاليت منفرد و متوسط يوني الكتروليتها دانلود مقاله روشهاي آزمايشگاهي جهت اندازه گيري ضرايب فعاليت منفرد و متوسط يوني الكتروليتها 33 ص فرمت word                1- مقدمه روشهاي تجربي متفاوتي جهت اندازه گيري ضرايب فعاليت محلولهاي الكتروليت مورد استفاده قرار گرفته است. اين روشها به دو بخش تقسيم مي شوند بخش اول شامل روشهايي است كه انحراف فعاليت جسم حل شده با معادله گيبس دو هم را اندازه گيري مي كن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله جنگ الکترونیک

مقاله جنگ الکترونیک دانلود مقاله جنگ الکترونیک 83 ص فرمت word                مقدمه: اهميت اقدامات جنگ الكترونيك: استفاده از تجهيزات الكترونيكي يا بطور مستقل انجام مي‌گيرد. مانند رادارها و مخابرات و يا به صورت همراه و جزئي از سلاحهاي نظامي دفاعي، مانند موشكها و هواپيما‌ها بكار برده مي‌شود كه در هر حال كاربرد صحيح آنها بهر صورتي كه باشد، باعث ارتقاء سرعت، وقت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله تكنيكها و روشهاي مربوط به محافظت الكترونيك و جنگ الکترونیک

مقاله تكنيكها و روشهاي مربوط به محافظت الكترونيك و جنگ الکترونیک دانلود مقاله تكنيكها و روشهاي مربوط به محافظت الكترونيك و جنگ الکترونیک 14 ص فرمت Word              چكيده اهميت استراتژيك جنگ الكترونيك براي امنيت ملي، حفظ و توسعه قابليت سيستمها و ارگانهاي دفاعي كشور بر كسي پوشيده نيست. نارسائيهاي سيستمهاي دفاعي از اين ديدگاه كه بويژه طي جنگ اخير بيش از پيش واضح شد، دلايل قانع كننده اي در خصوص فوريت و اهميت مسئله بدست مي دهد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله جنگ الكترونيك

مقاله جنگ الكترونيك دانلود مقاله جنگ الكترونيك 13 ص فرمت word                  مقدمه: اهميت اقدامات جنگ الكترونيك: استفاده از تجهيزات الكترونيكي يا بطور مستقل انجام مي‌گيرد. مانند رادارها و مخابرات و يا به صورت همراه و جزئي از سلاحهاي نظامي دفاعي، مانند موشكها و هواپيما‌ها بكار برده مي‌شود كه در هر حال كاربرد صحيح آنها بهر صورتي كه باشد، باعث ارتقاء سرع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان
تعداد صفحه(4):