مقاله مضمون سازی در فيلم هاي كمدي

مقاله مضمون سازی در  فيلم هاي كمدي دانلود مقاله مضمون سازی در  فيلم هاي كمدي 69 ص فرمت word                  دريافتن اينكه يك شوخي خنده دار است يا نيست كار ساده ايست. يا به آن مي‌خنديد يا نمي‌خنديد. اين يك واكنشي آني ست. شوخي ها مي‌توانند چيزهاي زيادي را دربارة آدمهايي كه آنها را تعريف مي‌كنند و همين طور آدمهايي كه به آنها مي‌خندند آشكار كنند. به نظر فرويد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

مقاله تاثيرات نئورئاليسم بر سينماي ايتاليا

مقاله تاثيرات نئورئاليسم  بر سينماي ايتاليا دانلود مقاله تاثيرات نئورئاليسم بر سينماي ايتاليا 32 ص فرمت word                  تئورئاليسم   زواتيني نظريه پرداز سبك نئورئاليسم در 1942، پيدايش نوع تازه اي از سينما  را اعلام كرد ـ سينمايي كه پيرنگ از پيش طراحي شده و شسته رفته را كنار مي نهد، از بازيگران حرفه يي استفاده  نمي كند، و  براي ارتباط مستقيم با واقعيت هاي اجتماعي دوربي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

تحقیق هنر بازيگري

تحقیق هنر  بازيگري دانلود تحقیق هنر بازيگري 73 ص فرمت word                  مقدمه :          بازيگري چيست ؟ بارها از خود پرسيده‌ام، چگونه مي توان به اين سئوال پاسخي داد كه هم قابل قبول باشد و هم حق مطلب را ادا كرده باشد. قبول، از نقطه نظر عام عرض كردم، چون مي پندارم، تمام تئوري‌ها در بازيگري راهگشا و ضروري اند ول ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان
تعداد صفحه(1):