مقاله بی حسی و بیهوشی در زایمان

مقاله بی حسی و بیهوشی در زایمان دانلود مقاله بی حسی و بیهوشی در زایمان 22 ص با فرمت WORD              فهرست مطالب 1- شكل درد زايماني 1 2- اثرات درد زايمان در تنفس مادر 1 3- اثرات نور و آندوكرين درد زايمان 2 4- اثرات قلبي عروقي درد زايمان 2 5- اثرات درد زايمان در جنين 3 6- هوشبرهاي استنشاقي 4 7- علل سزارين و موارد خاص آن 8-ناهنجاريهاي جنيني 5 6 9- اثرات سزارين در مادر 7 10- اثرات سزارين روي جن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان
تعداد صفحه(1):