مقاله هنر چیست؟

مقاله هنر چیست؟ دانلود مقاله هنر چیست؟ 56 ص فرمت word                  در سال 1997 نيويورك تايمز[1] نظرسنجي‌اي را با موضوع طبيعت هنر منتشر كرد كه از مجموع مصاحبات انجام شده با هفده متخصص سرشناس گردآوري شده بود: [اين متخصصان عبارتند بودن از:] مورخان هنر، متصديان موزه، منتقدان، يك فيلسوف، هنرمندان، يك خبرنگار، و يك عضو كنگره آمريكا در ارتباط با [سازمان] موقوفات ملي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

تحقیق هنرمند كيست؟

تحقیق هنرمند كيست؟ دانلود تحقیق هنرمند كيست؟ 6 ص فرمت word                   به نظر مي‌رسد كوشش براي پيدا كردن جامعي مشترك براي انواع بسيار گوناگون هنرمند، همان اندازه بي‌نتيجه است كه كوشش براي پيدا كردن جامع مشترك براي فعاليت‌ةاي متنوعو عقل و نبوغهاي متنوع و لذيذ و آلام بسيار گوناگون لذا ما در اين مبحث هرگز درصدد آن نيستيم كه يك تعريف جامع و مانع كامل ( ح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

تحقیق معناي هنر با روش‌هاي گوناگون و از نظر نظام‌هاي فكري و جهان‌بيني‌هاي مختلف

تحقیق معناي هنر با روش‌هاي گوناگون و از نظر نظام‌هاي فكري و جهان‌بيني‌هاي مختلف دانلود تحقیق معناي هنر با روش‌هاي گوناگون و از نظر نظام‌هاي فكري و جهان‌بيني‌هاي مختلف 30 ص فرمت word              معناي هنر و تعريف آن با روش‌هاي گوناگون و از نظر نظام‌هاي فكري و جهان‌بيني‌هاي مختلف مورد پژوهش و بررسي واقع شده و مطالب زيادي در اين زمينه موجود است. فلاسفه، زيبائي شناسان، مورخين، باستان شناسان، مردم شناسان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله بررسی مضامین فلسفی در تابلوی نقاشی وضع بشر ماگریت

مقاله بررسی مضامین فلسفی در تابلوی نقاشی وضع بشر ماگریت دانلود مقاله بررسی مضامین فلسفی در تابلوی نقاشی وضع بشر ماگریت با تاکید بر نظریه فوکو 11 ص فرمت word                چکیده: سوررئالیسم‌ یا فرا واقع گرایى‌ جنبشى‌ در هنر و ادبیات‌ است‌ ‌ بر اصالت‌ خیال، رویا و تداعى‌ آزاد و تصورات‌ ضمیر ناخودآگاه‌ است. رنه ماگریت یکی از پیشروان این سبک است و در اثر نقاشی خود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله هنرهای سنتی

مقاله هنرهای سنتی دانلود مقاله هنرهای سنتی 34 ص فرمت word              مقدمه: زندگي انسانها از اولين دوران با هنر آميخته بوده و به تدريج كه آدمي رشد كرد. و به تكامل رسيد، هنر نيز همزمان با رشد انسان تكامل يافته است. كار معرق قبل از اينكه بعنوان يك شغل و راهي براي تأمين زندگي و امرار معاش براي خودي هنرمند باشد در ريشه خانواده در ريشه هنر بوده و مي باشد. هنر بيان كننده حالتها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله ارتباط ميان هنرهاي سنتي و كاربردي بودن اشياء

مقاله ارتباط ميان هنرهاي سنتي و كاربردي بودن اشياء دانلود مقاله ارتباط ميان هنرهاي سنتي و كاربردي بودن اشياء 9 ص فرمت word                  در بسياري از موارد شاهد طرح اين بحث بوده ايم كه چرا هنرهاي سنتي در جامعه ي ما و بخش عمده اي از آن تنها از منظر يك اثر هنرمندانه مورد تامل قرار مي گيرد و نقش كاربردي آن كمتر مورد توجه بوده است. و چرا اشيايي كه امروزه در زندگي روزمره با ان سرو كار داريم متاثر از هنره ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

مقاله فلسفه زيبايي شناسي

مقاله فلسفه زيبايي شناسي دانلود مقاله فلسفه زيبايي شناسي 50 ص فرمت word                  لذات زيبايي شناسانه فلسفه‌هايي كه در اوايل دورة مدرن ، ايده‌هاي مربوط به هنر زيبا و حوزة‌ مشخص ارزش زيبايي‌شناسانه را توسعه دادند، تبديل به متون بنيادين نظرية زيبايي شناسي معاصر شدند، و در اين مقاله به ملاحظة برخي از تأثيرگذارترين آنها مي پردازيم. خواهيم ديد كه اين نظ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

مقاله مفهوم هنر

مقاله مفهوم هنر دانلود مقاله مفهوم هنر 76 ص فرمت word                  مقدمه هنر قديم است به قدمت بشريت- تاريخ هنر ملت ها نموداري از استعداد ها و تواناييها و انديشه ها و پشتكار و پايداري و استقامت آنها مي باشد... آثار مكشوف از طبقات مختلف زمين گوياي تمدنهاي گوناگون و اوضاع جغرافيايي و تأثيرات مذهب و سياست و اقتصاد و سيستم حكومت اجتماعي و وضع زندگي ويژة ملت هاست. كتا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

مقاله تعاریف هنر در طول تاریخ

مقاله تعاریف هنر در طول تاریخ دانلود مقاله تعاریف هنر در طول تاریخ 11 ص فرمت word                    - در نظام‌ها و سبك هاي ادبي همواره بر برتري هنرور، هنر پرور و صاحب هنر تكيه و تأييد شده است اين برتري گاه از زبان حماسه سراي بزرگ ايران فردوسي نوعي گوهر فردي و در خود پادشاهان و پهلوانان و بزرگان همپايه با فرايندي ايزدي ياد شده و گاهي از زبان غزلسرايان همچون حافظ از ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

مقاله معناي واقعي هنر و هنرمند

مقاله معناي واقعي هنر و هنرمند دانلود مقاله معناي واقعي هنر و هنرمند 68 ص فرمت word                  با گذر از مكتب ها و سبك هاي  فكري فرهنگي و با همة تعاريفي كه متفكران و فيلسوفان از هنر و عوالم هنري كرده اند: هنر، شايد به دليل بازگشت اش به حس انساني و شايد به خاطر تكيه اش بر شهود و مكاشفه كارآيي بسيار در انتقال تجربه هاي دروني و باطني زندگي آدمي دارد و خبر از رهايي مي آورد كه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(2):