تحقیق معناي هنر با روش‌هاي گوناگون و از نظر نظام‌هاي فكري و جهان‌بيني‌هاي مختلف

تحقیق معناي هنر با روش‌هاي گوناگون و از نظر نظام‌هاي فكري و جهان‌بيني‌هاي مختلف دانلود تحقیق معناي هنر با روش‌هاي گوناگون و از نظر نظام‌هاي فكري و جهان‌بيني‌هاي مختلف 30 ص فرمت word              معناي هنر و تعريف آن با روش‌هاي گوناگون و از نظر نظام‌هاي فكري و جهان‌بيني‌هاي مختلف مورد پژوهش و بررسي واقع شده و مطالب زيادي در اين زمينه موجود است. فلاسفه، زيبائي شناسان، مورخين، باستان شناسان، مردم شناسان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله الگوي زيبايي شناختي در هنر

مقاله الگوي زيبايي شناختي در هنر دانلود مقاله الگوي زيبايي شناختي در هنر 22 ص فرمت word                  پيشگفتار به رغم كنكاش‌هاي پيگير و مداوم هنرمندان ايراني در دوران معاصر، دستاورد منسجم و جامعي كه بتواند الگوي زيبايي شناختي خاصي را به گستره هنر امروز ارائه كند پديد نيامده است. اين نقصان ريشه در نارسائيهاي متفاوت دارد. يكي از نارسايها، دنباله‌روي‌ها و الگوبرد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله فلسفه زيبايي شناسي

مقاله فلسفه زيبايي شناسي دانلود مقاله فلسفه زيبايي شناسي 50 ص فرمت word                  لذات زيبايي شناسانه فلسفه‌هايي كه در اوايل دورة مدرن ، ايده‌هاي مربوط به هنر زيبا و حوزة‌ مشخص ارزش زيبايي‌شناسانه را توسعه دادند، تبديل به متون بنيادين نظرية زيبايي شناسي معاصر شدند، و در اين مقاله به ملاحظة برخي از تأثيرگذارترين آنها مي پردازيم. خواهيم ديد كه اين نظ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله بررسي و اثبات واقع گرايي كمال الدين بهزاد در نمايش معماري مساجد

مقاله بررسي و اثبات واقع گرايي كمال الدين بهزاد در نمايش معماري مساجد دانلود مقاله بررسي و اثبات واقع گرايي كمال الدين بهزاد در نمايش معماري مساجد 40 ص فرمت word                مقدمه: نگارگري يكي از هنرهاي درخشان ايرانيان در دوره اسلامي است. نگاره‌هاي ايران منابعي هستند كه ويژگي هاي انساني، اجتماعي و هنرهاي ادوار مختلف را از خود بازتاب مي دهند و محققان و پژوهشگران مي توانند با مطالعه و مراقه در آنها به تشخيص، تبيين و تف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله بررسي ميزان مشاركت و محروميت زنان به نحو تاريخي

مقاله بررسي ميزان مشاركت و محروميت زنان به نحو تاريخي دانلود مقاله بررسي ميزان مشاركت و محروميت زنان به نحو تاريخي و با توجه به تعاليم و فرصت‌هاي موجود  در حوزة هنرهاي مختلف 55 ص فرمت Word                  آماتورها و حرفه اي‌ها دو فصل اول ريشه‌هاي فلسفي مفاهيم جنسي شده را حول تصورات هنرمند، هنر، و واكنش زيبايي شناسانه نشان دادند؛ اين فصل به بعضي از آن مفاهيمي مي‌پردازد كه بر فرصت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله فلسفه زيبايي شناسي

مقاله فلسفه زيبايي شناسي دانلود مقاله فلسفه زيبايي شناسي 33 ص فرمت word                  - زيبايي زيبايي را نمي توانيم تعريف كنيم، به ناچار بايستي سخن آناتول فرانس را بپذيريم كه: «ما هرگز به درستي نخواهيم دانست كه چرا يك شي زيباست»[1]اما اين مطلب مانع نگرديه كه صاحبنظران و هنرمندان به تعريف زيبايي نپردازند. اگر از معناي لغوي آن شروع كنيم: « زيبا، از زيب+ (فا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله هنر چیست؟

مقاله هنر چیست؟ دانلود مقاله هنر چیست؟ 56 ص فرمت word                  در سال 1997 نيويورك تايمز[1] نظرسنجي‌اي را با موضوع طبيعت هنر منتشر كرد كه از مجموع مصاحبات انجام شده با هفده متخصص سرشناس گردآوري شده بود: [اين متخصصان عبارتند بودن از:] مورخان هنر، متصديان موزه، منتقدان، يك فيلسوف، هنرمندان، يك خبرنگار، و يك عضو كنگره آمريكا در ارتباط با [سازمان] موقوفات ملي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله هنر سفالگري در دوره سلجوقيان

مقاله هنر سفالگري در دوره سلجوقيان دانلود مقاله هنر سفالگري در دوره سلجوقيان 27 ص فرمت word                 مقدمه‌اي برسفال : سفال يكي از خلاقيتهاي ماندگار انسان از دورة نوسنگي تا دورة معاصر است. با طلوع دين اسلام، هنرهاي مختلف به ويژه هنر سفالگري از اهميت خاصي برخوردار گرديد، و سفالگران با ابتكارات جديد، پيروي از شيوه‌هاي هنري گذشته و سنتهاي محلي و الهام از آئين نو، صنعت سفال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان
تعداد صفحه(2):