تحقیق تصفيه بي‌هوازي فاضلابهاي صنعتي

تحقیق تصفيه بي‌هوازي فاضلابهاي صنعتي دانلود تحقیق تصفيه بي‌هوازي فاضلابهاي صنعتي 24 ص فرمت word                فهرست مطالب مقدمه : 2 روشها 5 الف : شكل راكتور 5 ب : ورودي 6 بهره برداري راكتور 7 روشهاي آناليز 9 نتايج و بحث : 11 عملكرد براساس فاضلاب كارخانه 11 عملكرد فرايند تماسي در حالت پايدار 12 عملكرد فيلتر بي‌هوازي در حالت پايدار 13 عملكرد راكتور بستر شناور در حالت پايدار 16 عملكرد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

مقاله آلودگي فاضلاب و تعيين آن

مقاله آلودگي فاضلاب و تعيين آن دانلود مقاله آلودگي فاضلاب و تعيين آن 11 ص فرمت Word                  مهمترين روش‌هاي تعيين درجه‌ي آلودگي فاضلاب عبارتند از: الف- تعيين مقدار بي- او – دي  (BOD) [1] - چنانكه پيش از اين اشاره شد از جمله‌ي موجودات زنده در فاضلاب دو گروه باكتري هستند كه به تصفيه‌ي فاضلاب كمك مي نمايند. گروه نخست باكتري‌ها هوازي[2] ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

مقاله موانع رشد شهر ني ريز در روزنه زمان (گذشته، حال، آينده)

مقاله موانع رشد شهر ني ريز در روزنه زمان (گذشته، حال، آينده) دانلود مقاله موانع رشد شهر ني ريز در روزنه زمان (گذشته، حال، آينده) 37 ص فرمت word                الف: موانع طبيعي رشد 1- وجود كويرها و شورزارها به علت وجود لايه هاي ژيپس و نمك در نزديكي سطح زمين بخصوص در قسمت شمال غرب اين منطقه باعث بوجود آمدن شورزارها و كويرهاي محدود مي شود كه اين خود يك عامل منفي در جهت محدود كردن گسترش شهر در اين قسمت مي گردد. 2- سيل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

مقاله عوامل زنده

مقاله عوامل زنده دانلود مقاله عوامل زنده 15 ص فرمت Word                عفوني ( مسري ) – ويروس باکتري غير عفوني (غيرمسري) – تنشهاي محيطي شيره خام     آوند چوبي شيره پرورده  آوند آبکش آسيب ديدن ريشه : باعث اختلال در جذب آب و مواد معدني وسايل و مواد مورد نياز براي جداسازي : وسايل : ضدعفوني ظروف – ضد عفوني محيط کشت – ضد ع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

مقاله پکتيناژ قليايي روشي زيست محيطي در آماده سازي پنبه

مقاله پکتيناژ قليايي روشي زيست محيطي در آماده سازي پنبه دانلود مقاله پکتيناژ قليايي روشي زيست محيطي در آماده سازي پنبه 33 ص فرمت word                پکتيناژ قليايي که اخيراً و به تازگي کشف شده است ممکن است روش آماده سازي پنبه را در سطح جهاني تغيير دهد ثبات آماده سازي پنبه در شکل ليف ، نخ يا پارچه به عنوان يک پارامتر حساس در فرايندهاي مرطوب نساجي در دنيا معرفي شده است اگر پارچه بصورت يکنواخت آماده سازي شود کيفيت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

تحقیق قنات

تحقیق قنات دانلود تحقیق قنات 21 ص فرمت word              چکیده قنات در پهنه وسیعی از جهان از ژاپن تا شیلی گسترده است اما بزرگترین کانونی که در آن قنات به عنوان اصلی ترین منبع تأمین کننده آب شناخته می شود اطراف کویرهای ایران است. در این منطقه تکنولوژی قنات از هر لحاظ به تکامل رسیده است. در همین منطقه ضعف عوامل تولید، موجب ضعف و کوچکی ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

تحقیق انتخاب روشي مناسب جهت بازسازي خلاء‌هاي آماري بارندگي

تحقیق انتخاب روشي مناسب جهت بازسازي خلاء‌هاي آماري بارندگي دانلود تحقیق انتخاب روشي مناسب جهت بازسازي خلاء‌هاي آماري بارندگي 64 ص فرمت word                مقدمه و هدف اولين قدم در مراحل مطالعاتي يك پروژه آبي، مطالعات هواشناسي است، به طوريكه ساير مطالعات مانند هيدرولوژي، سيلخيزي، فرسايش و رسوب و غيره بر آن متكي است. بديهي است دسترسي به داده‌هاي كافي و دقيق شبكه ايستگاه‌هاي هواشناسي از يك طرف موجب كو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

مقاله بررسي و تحليل كلي مسائل ويژه حاد زيست محيطي

مقاله بررسي و تحليل كلي مسائل ويژه حاد زيست محيطي دانلود مقاله بررسي و تحليل كلي مسائل ويژه حاد زيست محيطي 32 ص فرمت word                معرفي نحوه جمع آوري فاضلاب در بخشهاي مختلف منطقه، نارسايي و پيامدهاي نامطلوب  آن انواع فاضلاب ميزان فاضلاب صنعتي يا پساب ايجاد شده از توليدات صنعتي در منطقه قابل توجه نبوده و نسبت به كل فاضلابهاي توليدي نقش چنداني ايفا نمي‌كند گزارش" شناخت واحدهاي صنعتي شهر ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

مقاله شبكه آبرساني شهري

مقاله شبكه آبرساني شهري دانلود مقاله شبكه آبرساني شهري 11 ص فرمت word            مقدمه آب يكي از گرانبها ترين منابع طبيعي موجود در كره زمين است . بدون وجود آب ، زندگي مفهوم خارجي نخواهد داشت نه تنها زندگي انسان وابسته به آب است بلكه تمام موجودات و رشد آنها نياز اساسي به آب دارند . تاريخ آب رساني از روزگاري آغاز شد كه بشر زندگي گروهي را برگزيد . لذا براي تأمين آب خود اولين شهرها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

مقاله بهینه سازی فعالیت میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب

مقاله بهینه سازی فعالیت میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب دانلود مقاله بهینه سازی فعالیت میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب 22 ص با فرمت WORD  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان
تعداد صفحه(6):