مقاله پکتيناژ قليايي روشي زيست محيطي در آماده سازي پنبه

مقاله پکتيناژ قليايي روشي زيست محيطي در آماده سازي پنبه دانلود مقاله پکتيناژ قليايي روشي زيست محيطي در آماده سازي پنبه 33 ص فرمت word                پکتيناژ قليايي که اخيراً و به تازگي کشف شده است ممکن است روش آماده سازي پنبه را در سطح جهاني تغيير دهد ثبات آماده سازي پنبه در شکل ليف ، نخ يا پارچه به عنوان يک پارامتر حساس در فرايندهاي مرطوب نساجي در دنيا معرفي شده است اگر پارچه بصورت يکنواخت آماده سازي شود کيفيت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

تحقیق انتخاب روشي مناسب جهت بازسازي خلاء‌هاي آماري بارندگي

تحقیق انتخاب روشي مناسب جهت بازسازي خلاء‌هاي آماري بارندگي دانلود تحقیق انتخاب روشي مناسب جهت بازسازي خلاء‌هاي آماري بارندگي 64 ص فرمت word                مقدمه و هدف اولين قدم در مراحل مطالعاتي يك پروژه آبي، مطالعات هواشناسي است، به طوريكه ساير مطالعات مانند هيدرولوژي، سيلخيزي، فرسايش و رسوب و غيره بر آن متكي است. بديهي است دسترسي به داده‌هاي كافي و دقيق شبكه ايستگاه‌هاي هواشناسي از يك طرف موجب كو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

تحقیق مديريت شهري و كنترل آلودگي هوا

تحقیق مديريت شهري و كنترل آلودگي هوا دانلود تحقیق مديريت شهري و كنترل آلودگي هوا 26 ص فرمت Word                  سرفصل موضوعات: مقدمه: تبيين مفاهيم مديريت شهري و آلودگي هوا 1- توجيه پلان 2- علت انتخاب موضوع 3- فوائد 4- مديريت شهري 5- آلودگي هوا 6- ارتباط مديريت شهري با آلودگي هوا   بخش اول: سازمانهاي مرتبط با آلودگي هوا با توجه به موارد مربوط به هر منبع آلوده كننده 1- وسايل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

تحقیق تصفيه بي‌هوازي فاضلابهاي صنعتي

تحقیق تصفيه بي‌هوازي فاضلابهاي صنعتي دانلود تحقیق تصفيه بي‌هوازي فاضلابهاي صنعتي 24 ص فرمت word                فهرست مطالب مقدمه : 2 روشها 5 الف : شكل راكتور 5 ب : ورودي 6 بهره برداري راكتور 7 روشهاي آناليز 9 نتايج و بحث : 11 عملكرد براساس فاضلاب كارخانه 11 عملكرد فرايند تماسي در حالت پايدار 12 عملكرد فيلتر بي‌هوازي در حالت پايدار 13 عملكرد راكتور بستر شناور در حالت پايدار 16 عملكرد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

مقاله بازيابي اكسيدهاي عناصر نادر خاكي از يك محصول فرعي اسيد فسفريك

مقاله بازيابي اكسيدهاي عناصر نادر خاكي از يك محصول فرعي اسيد فسفريك دانلود مقاله بازيابي اكسيدهاي عناصر نادر خاكي از يك محصول فرعي اسيد فسفريك 26 ص فرمت word                چكيده : در اين مقاله فرآيند Solvem-extraction براي بازيابي دي اكسيد سديم بادرجه خلوص باسما و همچنن بازيابي اكسيد عناصر نادرخاكي سنگين غليظ شده ، از اكسيدهاي عناصر نادرخاكي كه بصورت مخلوط باهم وجود دارند، توضيح داده شده است انحلال اكسيدهاي موجود بصورت مخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

مقاله طرح كانونهاي بحران فرسايش بادي منطقه ميبد

مقاله طرح كانونهاي بحران فرسايش بادي منطقه ميبد دانلود مقاله طرح كانونهاي بحران فرسايش بادي منطقه ميبد 75 ص فرمت Word              چكيده: بخشي وسيعي از كشور ايران از شرايط حاد اقليمي خاصه خشكي رنج مي برد و در آن مناطق خشكسالي هاي متوالي نيز فشار را بر محيط بيشتر مي كند و پديده بيابانفزاني را افزايش مي دهد. براساس طرح شناسائي كانون هاي بحراني فرسايش بادي، 170 كانون بحراني فرسايش بادي را در 14 استان بياباني دا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

گزارش کارورزی مديريت پسماندهاي بهداشتي و درماني شهرداری

گزارش کارورزی مديريت پسماندهاي بهداشتي و درماني  شهرداری دانلود گزارش کارورزی مديريت پسماندهاي بهداشتي و درماني در سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران 61 ص فرمت Word                فهرست ديباچه تقسيم‌بندي و تعريف پسماندهاي بهداشتي و درماني............. مديريت ايمن پسماندهاي بهداشتي و درماني: شيوه نامه راهبردي... تقسيم‌بندي ده گانه پسماندهاي بيمارستاني........................ موافقنامه&zwn ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

مقاله بررسي و تحليل كلي مسائل ويژه حاد زيست محيطي

مقاله بررسي و تحليل كلي مسائل ويژه حاد زيست محيطي دانلود مقاله بررسي و تحليل كلي مسائل ويژه حاد زيست محيطي 32 ص فرمت word                معرفي نحوه جمع آوري فاضلاب در بخشهاي مختلف منطقه، نارسايي و پيامدهاي نامطلوب  آن انواع فاضلاب ميزان فاضلاب صنعتي يا پساب ايجاد شده از توليدات صنعتي در منطقه قابل توجه نبوده و نسبت به كل فاضلابهاي توليدي نقش چنداني ايفا نمي‌كند گزارش" شناخت واحدهاي صنعتي شهر ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله موانع رشد شهر ني ريز در روزنه زمان (گذشته، حال، آينده)

مقاله موانع رشد شهر ني ريز در روزنه زمان (گذشته، حال، آينده) دانلود مقاله موانع رشد شهر ني ريز در روزنه زمان (گذشته، حال، آينده) 37 ص فرمت word                الف: موانع طبيعي رشد 1- وجود كويرها و شورزارها به علت وجود لايه هاي ژيپس و نمك در نزديكي سطح زمين بخصوص در قسمت شمال غرب اين منطقه باعث بوجود آمدن شورزارها و كويرهاي محدود مي شود كه اين خود يك عامل منفي در جهت محدود كردن گسترش شهر در اين قسمت مي گردد. 2- سيل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله پاركهاي كوهستاني و لزوم مراقبت از آنها

مقاله پاركهاي كوهستاني و لزوم مراقبت از آنها دانلود مقاله پاركهاي كوهستاني و لزوم مراقبت از آنها 60 ص فرمت Word                كوهستان داراي ويژگيهايي كه بايد حفاظت گردند اين ويژگيها قبلا آورده شدند در  اينجا به عنوان يادآوري مي توان مواردي چون مناظر شكوه  كيفيت طبيعت بكر ، حيات وحش و فصلهاي توريسم و جوامع و فرهنگ محلي و ديگر ارزشهاي فيزيكي ، بيولوژيك وكيفيتهاي مناظر آنهاست . رهنمودهاي ارائ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(6):