مقاله اقليم و نقش آن در فرسايش خاك

مقاله اقليم و نقش آن در فرسايش خاك دانلود مقاله اقليم و نقش آن در فرسايش خاك 31 ص با فرمت WORD            مقدمه: «فرسايش خاك و كويري شدن از جمله فرايندهايي هستند كه منابع آب و خاك كشور ما را بصورت مستقيم و غيرمستقيم شديداً تهديد مي كند. هرچند اين دو، پديده هاي طبيعي بوده و جلوگيري از آنها امكان پذير نمي باشد ولي كاهش سرعت يا شدّت آنها امري است ممكن.» (1) «فرسايش خاك در عرصه ها اگرچ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

مقاله آزمایش های آب

مقاله آزمایش های آب دانلود مقاله آزمایش های آب 20 ص با فرمت WORD              فهرست مطالب : موقعيت جغرافيايي و ميزان بارندگي استان مقدمه باكتريهاي هتروتروف شمارش پليت باكتري هاي هتروتروف شرايط نمونه برداري روشها و مواد HPC گزارش نتايج مقايسه نتايج HPC در محيط كشت هاي نوترينت آگار و R2A تعيين ايستگاههاي نمونه برداري مراحل كنترل فرايند و تفسير نتايج منابع و ماخذ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان
تعداد صفحه(6):