مقاله بیماری سارس

مقاله بیماری سارس دانلود مقاله بیماری سارس 8 ص با فرمت WORD  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

مقاله تالاسمی

مقاله تالاسمی دانلود مقاله تالاسمی 16 ص با فرمت word            فهرست مطالب 1.مقدمه................................................................................................1 2.پراكندگي بيماري تالاسمي در جهان..................................................2 3.پراكندگي بيماري تالاسمي در ايران..................................................3 4.خون.......................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله بافت برداري عضلاني زير پوستي

مقاله بافت برداري عضلاني زير پوستي دانلود مقاله بافت برداري عضلاني زير پوستي 57 ص با فرمت WORD              روند: از هر عضله اي مي‌توان نمونه‌برداري كرد ولي به منظور جلوگيري از تنوع در عضلات و قسمتهاي مختلف از يك عضله خاص مورد نياز است عضله glvteal و مياني معمولاً مورد استفاده قرار مي‌گيرد. محدوده 5/2 cm2 از پوست جدا مي‌شود تراشيده شده و براي روند استريل آماده مي‌شود. ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

مقاله سکته قلبی

مقاله سکته قلبی دانلود مقاله سکته قلبی 55 ص با فرمت WORD                مقدمه بيماري شريانهاي كرونري در طي چندن سال ايجاد مي‏شود و مي‏تواند منجر به بروز آنژين قلبي، سكته قلبي و مرگ ناگهاني شود. بيماري كرونري قلب، شايع‏ترين علت مرگ و مير در انگلستان مي‏باشد اكثر افراد، در اطراف خود كساني را مي‏شناسند كه دچار سكته قلبي شده‏اند و بعضي ا زآنها هيچگونه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

مقاله ژنتیک

مقاله ژنتیک دانلود مقاله ژنتیک 17 ص با فرمت WORD                فهرست مطالب تركيب شيمايي و ساختمان اسيدهاي نوكلئيك: 1 ماهيت ماده ژنتيكي 2 ساختمان DNA طبق مدل واتسون وكريك: 3 بسته بندي DNA در كرومزوم ها: 10 كروموزومهاي پروكاريوتي: 11 كروموزومهاي يوكاريوتي: 11 سازمانبندي كروماتين روي اسكلت متافازي: 14 منابع : 16   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

مقاله سرطان سينه

مقاله سرطان سينه دانلود مقاله سرطان سينه 11 ص با فرمت WORD                مطالعه ي كمك كردن ماماگرافي براي زنان مسن مطابق با گزارش مركز سرطان Fox chase در پنسيلوانيا ، ماماگرافي در زنان چهل ساله و مسن‌تر ، سرطان سينه را در مرحله زودتري نمايان مي سازد و يك محدوده انتخاب درمان وسيع تري را اجازه مي دهد . در گزارش منتشر شده است زنان چهل ساله و مسن تر در سه گروه ظاهر شده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

مقاله DNA101

مقاله DNA101 دانلود مقاله DNA101 در 10 ص با فرمت WORD  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

مقاله روشهاي ضد بارداري

مقاله روشهاي ضد بارداري دانلود مقاله روشهاي ضد بارداري 14 ص با فرمت WORD            فهرست چگونه حاملگي به وجود مي آيد .................................................3 روشهاي ضد بارداري ...................................................................3 1-آميزش ناپيوسته ..................................................................4 2-آميزش انباشته ................................ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

مقاله نوار قلب

مقاله نوار قلب دانلود مقاله نوار قلب در 58 ص با فرمت WORD                  فصل اول 1- عمل خروج و ورود خون به قلب 2- عمل انقباض قلب 3- مرگ ضربان‌ساز غالب قلب 4- چگونگي ايجاد موج‌هاي طيبعي برروي نوار قلب 5- سرعت ضربان قلب 6- محاسبه سرعت ضربان قلب برروي نوار قلب 7- محور قلب 8- ريتم طبيعي قلب فصل دوم: بيماريهاي قلب 1- فيبريلاسيون قلب 2- فيبريلاسيون دهليزي 3- p. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

مقاله ترکیب شیمیایی و ساختمان اسیدهای نوکلئیک

مقاله ترکیب شیمیایی و ساختمان اسیدهای نوکلئیک دانلود مقاله ترکیب شیمیایی و ساختمان اسیدهای نوکلئیک 16 ص با فرمت WORD              فهرست مطالب:  تركيب شيمیايي و ساختمان اسيدهاي نوكلئيك: 1 ماهيت ماده ژنتيكي 2 ساختمان DNA طبق مدل واتسون وكريك: 3 بسته بندي DNA در كرومزوم ها: 10 كروموزومهاي پروكاريوتي: 11 كروموزومهاي يوكاريوتي: 11 سازمانبندي كروماتين روي اسكلت متافازي: 14 منابع : 16   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان
تعداد صفحه(4):