مقاله كمبودهاي ايمني مادرزادي و اكتسابي

مقاله كمبودهاي ايمني مادرزادي و اكتسابي دانلود مقاله كمبودهاي ايمني مادرزادي و اكتسابي 18 ص بافرمت WORD               يكپارچگي سيستم ايمني براي دفاع بر ضد ارگانيسم هاي عفوني و فرآورده هاي سمي آن ضروري بوده و در نتيجه ضامن بقاي فرد است . بيماريهاي نقص ايمني عموماً در دو دسته طبقه بندي مي گردند : 1ـ بيماريهاي كمبود ايمني اوليه يا مادرزادي :          1ـ نقص در لن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان
تعداد صفحه(1):