مقاله شبیه سازی حرکات انسان

مقاله شبیه سازی حرکات انسان دانلود مقاله شبیه سازی حرکات انسان 43 ص با فرمت WORD                پيشگفتار : يكي از معلوليتهاي مادرزادي و اكتسابي (مانند جنگ و حوادث كارخانجات) قطع عضو اندام فوقاني و تحتاني مي باشد ، هر سطح قطع عضو از ناحيه انگشتان تا مقاطع مختلف آن عضو اتفاق مي افتد . از زمانهاي بسيار دور به هر علت زير بشر به فكر جاگزيني اندام فوقاني و تحتاني صدمه اين بوده است : الف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله عوارض شكستگي ها

مقاله عوارض شكستگي ها دانلود مقاله عوارض شكستگي ها 28 ص با فرمت WORD                  در اكثر شكستگي ها روند جوش خوردگي طبق انتظار پيش مي رود به تدريج فونكسيون عضو آسيب ديده به وضع طبيعي بر مي گردد و اگر نقص دائمي باقي بماند بسيار جزئي است اما همه شكستگي ها داراي چنين پيامد خوبي نيستند و ايجاد عوارض در تعدادي از آنها اجتناب پذير مي باشد كه برخي خفيف، برخي شديد و ندرتاً فاجع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله «فيزيولوژي متابوليسم»

مقاله «فيزيولوژي متابوليسم» دانلود مقاله «فيزيولوژي متابوليسم» 17 ص با فرمت WORD  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله بدن انسانی

مقاله بدن انسانی دانلود مقاله بدن انسانی 10 ص با فرمت WORD            بدن انسان از لحظه اي كه به دنيا مي آييم، تا آخرين لحظه اي كه زنده هستيم، بدن ما ثانيه اي از كار نمي ايستد. مجموعه پيچيده بدن ما، از ميلياردها سلول زنده كه شامل 200 نوع مختلف مي باشد تشكيل شده است كه مشتمل بر سلولهاي عصبي به نام نورون و سلولهاي تخصص يافته اي به نام سلولهاي ترشحي هستند. سلولهاي ترشحي هورمون و آنزيم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان
تعداد صفحه(1):