مقاله آناليز از طريق ايجاد پلاسما در جفتهاي القايي

مقاله آناليز از طريق ايجاد پلاسما در جفتهاي القايي دانلود مقاله آناليز از طريق ايجاد پلاسما در جفتهاي القايي 9 ص با فرمت WORD             ICP يكي از روشهاي مخرب تجزيه شيميايي مي باشد كه بايستي نمونه را بصورت محلول در آورده و سپس آنرا تبخير نمود. اصول عمليات: ICP يك منبع تحريك است براي طيف نمايي نشر اتمي. آن يك پلاسماي آرگون بكار رفته در فشار يك اتمسفر و نگهداشته شده بوسيله جفت كردن القايي بصورت يك ميدان الكترومغناط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(1):