معرفي رشته مهندسي پزشكي

معرفي رشته مهندسي پزشكي دانلود مقاله معرفي رشته مهندسي پزشكي در 56 ص با فرمت WORD            چكيده در قرن بيستم نوآوري‌هاي تكنولوژي با چنان سرعتي در حال پيشرفت ‌است كه تقريباً در هر زمينه‌اي در زندگي انسان نفوذ كرده است. پيشرفت در مراقبت‌هاي پزشكي نيز بسيار چشم‌گير بوده است كه از جمله علل اصلي آن پيوند بين دو فضاي علمي مهندسي و پزشكي را مي‌توان برشمرد.اين تركي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

مقاله دست مصنوعی سیبرنتیکی

مقاله دست مصنوعی سیبرنتیکی دانلود مقاله دست مصنوعی سیبرنتیکی 62 ص با فرمت WORD              مقدمه انسان از دير باز در جستجوي رفع معلوليت خويش بوده است و براي معلوليت عضوهايي مانند دست و پا،قطعات چوب و فلز را براي جايگزيني اين اعضا استفاده نموده است.اما بطور مشخص پيشرفت تكنيك طراحي پروتز دست به روش الكتريكي بعد از جنگ جهاني دوم آغاز گرديده است. فعاليت ساخت اندامهاي مصنوعي (Artifitial org ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

مقاله فراری دهنده حیوانات و پرندگان موذی

مقاله فراری دهنده حیوانات و پرندگان موذی دانلود مقاله فراری دهنده حیوانات و پرندگان موذی 2 ص با فرمت word   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان
تعداد صفحه(1):