تحقیق بررسی باستان شناسی ایران در دوران پس از اسلام در 11 صفحه با فرمت word

تحقیق بررسی باستان شناسی ایران  در دوران پس از  اسلام در 11 صفحه با فرمت word تحقیق بررسی باستان شناسی ایران  در دوران پس از  اسلام در 11 صفحه با فرمت word به همراه منابع و مآخذ کامل      چکیده باستان شناسی دوره اسلامی ابزاری است برای شناخت و درک بهتر جهان اسلام که از چهارده قرن پیش در سه قاره - از اسپانیا تا اندونزی - همچنان زنده است. تعریف فوق دو ویژگی بسیار مهم با خود حمل می کند: اول اینکه، باستان شناسی اسلامی، سرزمین های گوناگون با ساختارهای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

فایل GIS منطقه 6 تهران

فایل GIS منطقه 6 تهران دانلود جدید ترین شیپ فایل  GIS منطقه 6 تهران به همراه نقشه کاربری اراضی   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

فایل GIS منطقه 20 تهران

فایل GIS منطقه 20  تهران دانلود جدید ترین شیپ فایل  GIS منطقه 20 تهران به همراه نقشه کاربری اراضی   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود رساله معماری طراحی مراکز تجاری در 109 صفحه با فرمت WORD

 دانلود رساله  معماری طراحی مراکز تجاری  در 109 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب   مقدمه:   فصل اول: مبانی نظری طراحی   1-1 تعریف مراکز تجاری:   1-2اهداف  ایجاد  مراکز تجاری:   1-3انواع مراکز تجاری:   1-3-1 مراکز تجاری محله ای ( حومه ای ) :   1-3-2 مراکز تجاری متوسط ( اجتماعی ) :   1-3-3 مراکز خرید منطقه ای  ( حومه ای ) :   1-4  سیر تحول فضاهای تجاری در جهان:   1-4-1 فضاهای تجاری اولیه   1-4 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نقشه اتوکد منطقه 21 تهران با جزئیات کامل با فرمت DWG

نقشه اتوکد منطقه 21 تهران با جزئیات کامل با فرمت DWG دانلود نقشه اتوکد منطقه 21   تهران با مقیاس 1:1 با جزئیات کامل در حد بلوک بندی با فرمت DWG ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مطالعات و طرح تفصیلی منطقه 10 تهران

 مطالعات  و طرح تفصیلی منطقه 10 تهران دانلود مطالعات کامل و طرح تفصیلی منطقه 10 تهران ویرایش نهایی  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مطالعات و طرح تفصیلی منطقه 2 تهران

 مطالعات  و طرح تفصیلی منطقه 2 تهران دانلود مطالعات کامل و طرح تفصیلی منطقه 2 تهران ویرایش نهایی  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

فایل GIS منطقه 15 تهران

فایل GIS منطقه 15 تهران دانلود جدید ترین شیپ فایل  GIS منطقه 15 تهران به همراه نقشه کاربری اراضی   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

تحقیق چگونه می توانیم قدردان خون شهدا باشیم.

تحقیق چگونه می توانیم قدردان خون شهدا  باشیم. دانلود تحقیق  "چگونه می توانیم قدردان خون شهدا و ایثارگری جانبازان و آزادگان میهن خود باشیم" در 5 ص با فرمت WORD ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

نقشه سیاسی استان خوزستان به صورت فایل اتوکد فرمت dwg

نقشه سیاسی استان خوزستان به صورت فایل اتوکد فرمت dwg دانلود نقشه سیاسی استان خوزستان به صورت فایل اتوکد فرمت dwg با لایه بندی و شیت بندی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نقشه اتوکد کل تهران به تفکیک مناطق با جزئیات کامل با فرمت DWG

نقشه اتوکد کل  تهران به تفکیک مناطق با جزئیات کامل با فرمت DWG دانلود نقشه اتوکد  مناطق ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ تهران با مقیاس 1:1 با جزئیات کامل در حد بلوک بندی با فرمت DWG ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نقشه اتوکد شهر هشتگرد با جزئیات کامل با فرمت DWG

نقشه اتوکد شهر هشتگرد با جزئیات کامل با فرمت DWG دانلود نقشه اتوکد طرح تفصیلی شهر هشتگرد با جزئیات کامل با فرمت DWG ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله بررسی تاثیر سیاستهای مسکن مهر بر شهرهای همجوار 19 صفحه با فرمت word

مقاله بررسی تاثیر سیاستهای مسکن مهر بر شهرهای همجوار 19 صفحه با فرمت word دانلود مقاله بررسی تاثیر سیاستهای مسکن مهر بر شهرهای همجوار نمونه موردی استان تهران 19 صفحه با فرمت word   بیان مساله: با افزایش جمعیت و تراکم شهرها راهکارهایی از جمله ایجاد مجتمع های زیستی در داخل و یا خارج شهر مورد توجه قرار گرفت و خیل عظیمی از جمعیت به سوی این مناطق روان شد. جمعیتی که با ورود خود  مشکلات بسیاری را به همراه آوردند. دوری از شهرها و ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻋﺪه ای از ﻣﺮدم ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

فایل GIS منطقه 17 تهران

فایل GIS منطقه 17 تهران دانلود جدید ترین شیپ فایل  GIS منطقه 17 تهران به همراه نقشه کاربری اراضی   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نقشه GIS کامل شهر تهران

نقشه GIS کامل شهر تهران دانلود  GIS کامل مناطق 22 گانه شهر تهران شامل:  _لایه های منطقه بندی _محله بندی _بلوک _قطعه بندی(با کد پارسل قطعات) _کاربری اراضی(دارای ده کد کاربری اراضی) _بافت فرسوده _خطوط مترو _شبکه معابر _ایستگاه های مترو _ پهنه بندی طرح تفصیلی تهرا ن   فایل راهنما نیز به پیوست آمده است.      نقشه gis شهر تهران، دانلود نقشه gis شهر تهران،gis شهر تهر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نقشه اتوکد منطقه 5 تهران با جزئیات کامل با فرمت DWG

نقشه اتوکد منطقه 5 تهران با جزئیات کامل با فرمت DWG دانلود نقشه اتوکد منطقه 5 تهران با مقیاس 1:1 با جزئیات کامل در حد بلوک بندی با فرمت DWG ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله اشراف در شهرسازی و راهکارهای کاهش آن

مقاله اشراف در شهرسازی و راهکارهای کاهش آن دانلود مقاله اشراف در شهرسازی و راهکارهای کاهش آن 13 ص با فرمت word                 چکیده: محرمیت در شهرسازي از جمله عوامل مهم تشکیل دهنده شهرسازي ایرانی- اسلامی می باشد که منطبق بر آموزه  هاي دینی تاکید شده در دین اسلام است.در شهرسازي سنتی براي ایجاد عدم اشراف و حفظ محرمیت توجه به  مسایلی مانند ایجاد سلسله مراتب فضا،عدم اشراف بر همسایه،عدم ج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

فایل GIS منطقه 1 تهران

فایل GIS منطقه 1 تهران دانلود جدید ترین شیپ فایل GIS منطقه 1 تهران به همراه نقشه کاربری اراضی  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود نقشه های فاز 2 مرکز فرهنگی- درس طراحی فنی

دانلود نقشه های فاز 2 مرکز فرهنگی- درس طراحی فنی دانلود نقشه های فاز 2 مرکز فرهنگی درس طراحی فنی با فرمت dwg ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

دانلود اتوکد کل کرج با جزئیات کامل با فرمت dwg

دانلود اتوکد کل  کرج با جزئیات کامل با فرمت dwg دانلود اتوکد کل  شهر کرج  با فرمت dwg با جزئیات کامل در حد قطعه بندی  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(150):