مقاله بررسي و تحليل كلي مسائل ويژه حاد زيست محيطي

مقاله بررسي و تحليل كلي مسائل ويژه حاد زيست محيطي دانلود مقاله بررسي و تحليل كلي مسائل ويژه حاد زيست محيطي 32 ص فرمت word                معرفي نحوه جمع آوري فاضلاب در بخشهاي مختلف منطقه، نارسايي و پيامدهاي نامطلوب  آن انواع فاضلاب ميزان فاضلاب صنعتي يا پساب ايجاد شده از توليدات صنعتي در منطقه قابل توجه نبوده و نسبت به كل فاضلابهاي توليدي نقش چنداني ايفا نمي‌كند گزارش" شناخت واحدهاي صنعتي شهر ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله شبكه آبرساني شهري

مقاله شبكه آبرساني شهري دانلود مقاله شبكه آبرساني شهري 11 ص فرمت word            مقدمه آب يكي از گرانبها ترين منابع طبيعي موجود در كره زمين است . بدون وجود آب ، زندگي مفهوم خارجي نخواهد داشت نه تنها زندگي انسان وابسته به آب است بلكه تمام موجودات و رشد آنها نياز اساسي به آب دارند . تاريخ آب رساني از روزگاري آغاز شد كه بشر زندگي گروهي را برگزيد . لذا براي تأمين آب خود اولين شهرها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله مدیریت اسلامی

مقاله مدیریت اسلامی دانلود مقاله مدیریت اسلامی 36 ص فرمت word                مفهوم و تعريف مديريت اسلامي مديريت اسلامي ،‌يعني اگر بخش از «مديريت» و فرآيند آن كه هستند بر ويح الهي و منابع اسلامي باشد كه وجه تمايز آن با ديگر مديريت ها را مي توان در مواذد ذيل دانست: مبتني بر وحي الهي است. در آن از استثمار و استعمار و يا بهره كشي انسان از انسان خبري نيست. مبتني ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله مطالعه ميزان مهارتهاي مديريتي (انساني، ادراكي و فني) مديران دوره متوسطه شهرستانهاي استان تهران

مقاله مطالعه ميزان مهارتهاي مديريتي (انساني، ادراكي و فني) مديران دوره متوسطه شهرستانهاي استان تهران دانلود مقاله مطالعه ميزان مهارتهاي مديريتي (انساني، ادراكي و فني) مديران دوره متوسطه شهرستانهاي استان تهران 14 ص فرمت Word                بيان مساله مديريت آموزش از دشوارترين و حساس ترين نوع مديريت در سازمانهاي عمومي و دولتي مي باشد. در سازمانهاي آموزش و پرورش به لحاظ نوع فعاليت، روشهاي اجرا و اهداف پيچيده آن، مديريت و رهبري آموزشي جايگاه ويژه اي به خود اخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

تحقیق مدیریت پروژه

تحقیق مدیریت پروژه دانلود تحقیق مدیریت پروژه 83 ص فرمت word                  مقدمه دنياي صنعتي امروزه داراي تغييرات شگرفي در پريودهاي خاص بوده است. اين تغييرات به تغييرات محيطي موسوم است. و به سازمان ها و ارگان ها تاثير مستقيم دارند. لذا اهميت شناخت اين تغييرات مشخص است. اين مهم باعث شده است كه سازمان هاي توليدي به سمت چند محصول حركت كرده و دائم سيستم خود را به نحوي تغ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله مديريت انگيزش در سازمانها و اهميت آن در جهت ارتقاي بهره وري

مقاله مديريت  انگيزش در سازمانها و اهميت آن در جهت ارتقاي بهره وري دانلود مقاله مديريت  انگيزش در سازمانها و اهميت آن در جهت ارتقاي بهره وري 75 ص فرمت WORD                مقدمه: بارشد و گسترش روزافزون تكنولوژي اين سوال براي مديران مطرح است كه چگونه امكان دارد سازماني با وجود محدوديت‌هاي گوناگون از حقوق و دستمزد گرفته تا تجهيزات و تكنولوژي پيشرفته، در عرصه رقابت بين‌المللي ثبات خود را حفظ نمايد و همچنان به ج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله تأثير IT برنقش مديران منابع انساني در سازمانها

مقاله  تأثير IT برنقش مديران منابع انساني در سازمانها دانلود مقاله  تأثير IT برنقش مديران منابع انساني در سازمانها 10 ص فرمت word                در سالهاي گذشته محققين و صاحبنظران مديريت منابع انساني شاهد تغيير و انتقال نقش مديريت منابع انساني از نقشي اداري، عملياتي وظيفه محور و انفعالي به نقشي استراتژيك، مشاوره‌اي تجارت محور و فعال بوده‌اند به عنوان مثال الريخ بيان نموده است كه اين نقشهاي جديد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله مديريت بحران

مقاله مديريت بحران دانلود مقاله مديريت بحران 99 ص با فرمت word                مقدمه مقوله بحران امروزه از پيچيده‌ترين موضوعاتي است كه رهبران، مديران جامعه با آن درگير مي‌باشند. گستردگي و تنوع موضوع به همراه حساسيت و اهميت آن باعث شده كه انديشمندان زيادي در اين وادي قلم‌فرسائي كرده و هر يك از ديدگاه خود راههاي براي شناخت و هدايت آن ارائه دهند در كنار اين انديشم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله مديريت حافظه براي سيستم هاي چند رشته اي نرم افزار SDSM

مقاله مديريت حافظه براي سيستم هاي چند رشته اي نرم افزار SDSM دانلود مقاله مديريت حافظه براي سيستم هاي چند رشته اي نرم افزار SDSM در 30 ص فرمت Word                خلاصه: زمانيكه سيستم هاي حافظه اشتراكي گسترده نرم افزار (SDSM) چند رشته اي را با بهره برداري از چند پردازشگرهاي متقارن فراهم مي آورد، اعتراض كردن چگونگي حفظ سازگاري حافظه سازگاري حافظه در راه ايمن است، كه به عنوان “ مسئله روز آمد صفحه اتمي” شناخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

تحقیق مديريت سرمايه و ايمني جهت ساختارهايي زير بنايي با جلوه تر

تحقیق مديريت سرمايه و ايمني جهت ساختارهايي زير بنايي با جلوه تر دانلود تحقیق مديريت سرمايه و ايمني جهت ساختارهايي زير بنايي با جلوه تر 25 ص فرمت word              دريافت از راه دور و تكنولوژي اطلاعات فضايي، جهت كاهش در تاخير، بهبود نگهداري ساختارهاي زيربنايي و مديريت در سرويس و نگهداري صحيح از مخترعين و ارزشيابي سرمايه ها ايجاد تنوع در ابزارهاي جديد را پيشنهاد مي كند. درخواست تكنولوژي دريافت از راه دور پتانسيل خوبي جهت برر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله مديريت شهري و كنترل آلودگي هوا

مقاله مديريت شهري و كنترل آلودگي هوا دانلود مقاله مديريت شهري و كنترل آلودگي هوا 27 ص فرمت word                  مقدمه: تبيين مفاهيم مديريت شهري و آلودگي هوا 1- توجيه پلان 2- علت انتخاب موضوع 3- فوائد 4- مديريت شهري 5- آلودگي هوا 6- ارتباط مديريت شهري با آلودگي هوا   بخش اول: سازمانهاي مرتبط با آلودگي هوا با توجه به موارد مربوط به هر منبع آلوده كننده 1- وسايل نقليه موتوري 2 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله مديريت طراحي

مقاله  مديريت طراحي دانلود مقاله  مديريت طراحي 13 ص فرمت word                با شنيدن صورت مسئله يا وسوسه مي‌شويم كه هرچه سريعتر دست به قلم ببريم، يا خود را چنان موضوع دشواري روبه‌رو مي‌بينيم كه دستيابي به راه‌حل آن غير ممكن به نظر مي‌رسد. گاه اين‌طور به نظر ميرسد كه بزودي با طرحي شكفت دناي را متحول خواهيم كرد و  گاه درمانده و مستأصل نمي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله مطالعه ميزان مهارتهاي مديريتي

مقاله مطالعه ميزان مهارتهاي مديريتي دانلود مقاله مطالعه ميزان مهارتهاي مديريتي (انساني، ادراكي و فني) مديران دوره متوسطه شهرستانهاي استان تهران 15 ص فرمت word                بيان مساله مديريت آموزش از دشوارترين و حساس ترين نوع مديريت در سازمانهاي عمومي و دولتي مي باشد. در سازمانهاي آموزش و پرورش به لحاظ نوع فعاليت، روشهاي اجرا و اهداف پيچيده آن، مديريت و رهبري آموزشي جايگاه ويژه اي به خود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله مديريت در نظام آموزش

مقاله مديريت در نظام آموزش دانلود مقاله مديريت در نظام آموزش 56 ص فرمت Word                    مقدمه: امروزه اهميت فرايند مديريت بر كسي پوشيده نيست.((كشورهاي صنعتي پيشرفتـه ازدهها سال قبل به اين مقوله توجه داشته اند و عملا“ توسـعه خويـش را مديـون بهبود شيوه هاي مديريت ميدانند)) (محمدرشـيدي،جايگاه برنامه ريزي آموزشي درفراگردمديريت،مديريت دولتي،23،دورة جديد،33،1372 )در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله اصول كار با PDMS The Principles of PDMS

مقاله اصول كار با PDMS 	The Principles of PDMS مقاله اصول كار با PDMS The Principles of PDMS در 29 ص فرمت Word  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

مقاله مديريت انگيزش

مقاله مديريت انگيزش دانلود مقاله مديريت انگيزش 30 ص فرمت Word                مقدمه: براي هر مديري در سازمان آگاهي از مسئله انگيزش كاركنان، كه در واقع تحليل علت و سبب حركت و رفتارهاي اعضا و افرادسازمان است ضرورت دارد. تحليل در مورد مسئله انگيزش، پاسخ چراهاي رفتار آدمي است، چرا انسان در سازمان كار ميكند؟ چرا بعضي افراد فعال و برخي كم كارند؟ علت علاقه به شغل و يا بي علاقگي به كا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان
تعداد صفحه(125):