رساله معماری طراحی هتل در 199 صفحه با فرمت WORD

رساله معماری طراحی هتل در 199 صفحه با فرمت WORD

فهرست مطالب:

فصل اول: تعريف و مفاهيم پايه و اصول طراحي هتلها و روند توسعه آن

1-1  بيتوته كوتاه جهان و ميهمان سرا

1-2  جهانگردي

       1-2-1  آغاز سخن.....................

       1-2-2  صنعت جهانگردي...

       1-2-3  صنعت توريسم و اثرات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي...

1-3  دسته بندي هتلها...

       1-3-1  هتلها....

       1-3-2  محدوده هتل..

       1-3-3  انواع هتل..

         الف. هتلهاي مركز شهر..

         ب. هتلهاي ويژه خودرو و موتورداران....

         پ. هتلهاي فرودگاه..

         ت. هتلهاي تفريحي و توريستي....

         ث. مجتمع ساختمانهاي مشاع و مشترك..

1-4 مفاهيم واژه هاي تجهيزاتي و تعاريف كيفيت خدماتي در هتلها.

1-5 بررسي روند هتل سازي در ايران..

 

فصل دوم: كاروانسراها

2-1  مقدمه: كاروانسراهاي ايراني

2-2  كاروانسراها و فضاهاي وابسته به راه.

       2-2-1  ساباط..

       2-2-2  رباط....

       2-2-3  كاربات

       2-2-4  كاروانسرا..

       2-2-5  خان

       2-2-6  آب انبار...

       2-2-7  حوض، بركه، پاياب، چاه...

2-3  مهمانخانه و دسكره...

2-4  طرح رباط و كاروانسرا..

2-5  انواع كاروانسراها.

2-6              نمونه هايي از كاروانسراهاي ايراني.

 

فصل سوم: بررسي مصاديق و نمونه هاي موجود (مطالعات تطبيقي)

3-1  گرايشهاي طراحي در صنعت هتل داري

       3-1-1  نقش نمادگرايي در هتلهاي لوكس

       3-1-2  همگرايي دقيق بين تجارت و تفريح...

       3-1-3  بهره گيري از فناوري....

3-2  هتل شرايتون...

3-3  هتل برج العرب....

3-4  هتل لاله.

3-5  ديگر نمونه هاي موجود.

 

فصل چهارم: بررسي عوامل موثر بر شكل گيري ساختمانهاي بلند در ايران جهان

4-1 مقدمه: سير تحول ساختمانهاي بلند....

4-2 تاريخچه ساخت بناهاي بلند با شيوه امروزي دردنيا...

       4-2-1 نخستين دوره ساخت بناهاي بلند...

       4-2-2 دوره دوم ساخت بناهاي بلند....

       4-2-3 دوره سوم ساخت بناهاي بلند...

       4-2-4 دوره چهارم ساخت بناهاي بلند

4-3 ساخت بناهاي بلند درآستانه قرن 21.

4-4 تاريخچه ساخت بناهاي بلند با شيوه جديد در ايران..

       4-4-1 شروع ساخت بناهاي بلند با شيوه جديد درايران.

       4-4-2 روند احداث بناهاي بلند دردهه 40

       4-4-3 آغاز ساخت بناهاي بلند مسكوني..

       4-4-4 روند احداث بناهاي بلند در دهه 50...

       4-4-5 حركت جديد دراحداث ساختمانهاي بلند.

       4-4-6 سالهاي اوج بلند مرتبه سازي....

       4-4-7 ساخت بناهاي بلند در اواخر دهه 70...

       4-4-8 علل و ريشه‌يابي دلايل ساخت بلندمرتبه‌ها در ايران.

 

فصل پنجم: شناخت بستر طرح

5-1 استان خراسان..

       5-1-1 وجه تسميه.

       5-1-2 جغرافياي خراسان.

         الف. دوران قبل از اسلام

         ب. دوران اسلامي

         ج. دوران قاجاريه

         د. دوران كنوني....

       5-1-3  جمعيت استان.

       5-1-4  وضعيت اقليمي...

5-2  مشهد

       5-2-1  وجه تسميه....

       5-2-2  وضعيت ساكنان...

         الف. زبان گويش.

         ب. مذهب.

         ج. معيشت.

       5-2-3  مطالعات تاريخي (چگونگي پيدايش شهر مشهد)....

       5-2-4  اوضاع طبيعي.

       5-2-4-1  زلزله....

       5-2-4-2  زمين شناسي...

       5-2-4-3  وضعيت اقليمي....

         الف. دما و رطوبت هوا..

         ب. وزش باد..

         ج. وضعيت حرارتي هوا در شب و روز..

         د. تأثير اقليم بر فضاي سبز..

       5-2-4-4  شبكه ارتباطي.

       5-2-5  مطالعات اجتماعي (طرح جامع مشهد)....

       5-2-5-1  چگونگي توسعه آينده مشهد

       5-2-5-2  چشم انداز آينده...

       5-2-5-3  مساحت و جمعيت....

       5-2-5-4  تراكم....

         الف. تراكم جمعيت...

         ب. تراكم ساختمان...

       5-2-6 معماري.

       5-2-6-1  معماري سنتي.

       5-2-6-2  عناصر شاخص معماري.

 

فصل ششم: راهنماي طراحي- ضوابط و استانداردها

6-1 راهنماي طراحي....

       6-1-1 برنامه‌ريزي تسهيلات.

       6-1-1-1 تجزيه و تحليل امكان‌سنجي پروژه..

       6-1-2 تعريف پروژه...

       6-1-3 برنامه تخصيص فضا..

       6-1-4 شرح فعاليت‌ها

       6-1-5 آماده نمودن بودجه پروژه....

6-2 ضوابط و استانداردهاي هتل

6-3- ضوابط و استانداردهاي تجاري...

فصل هفتم: مطالعه سايت (كوه سنگي)

7-1 پارك ملي كوه سنگي.

7-2 موقعيت شهري.

7-3 بررسي كالبدي..

       7-3-1 محدوده كوه سنگي و همسايگي آن

       7-3-2 شبكه ارتباطي پيرامون طرح.

       7-3-3 كاربريهاي پيرامون محوطه كوه سنگي.

       7-3-4 توپوگرافي و عوارض طبيعي زمين.

       7-3-5 تأسيسات زيربنايي مكانيكي..

       7-3-6 امكانات و محدوديتها

       7-3-7 بررسي طرح‌هاي بالاسر..

         الف- طرح تفضيلي..

         ب- طرح جامع..

       7-3-8 اصول و مباني طراحي پارك كوه‌سنگي

       7-3-8-1 مقدمه....

       7-3-8-2 مبناي طراحي پارك....

       7-3-8-3 مبناي معماري فضاي سبز

       7-3-9 تجزيه و تحليل پارك

         الف- مقياس...

         ب- روحيه....

         ج- هماهنگي.

         د- ارتباطي

       7-3-10 روش ساخت پارك.

         الف- معابر پياده...

         ب- معابر سواره..

         ج- آب‌نماها..

 

فصل هشتم: آناليز سايت

8-1 مقدمه.

8-2 اهداف كلان طراحي..

       8-2-1 اهداف طراحي.

8-3 عوامل مؤثر در شكل‌گيري طرح....

8-4 سايت.

 

فصل نهم: معرفي طرح

9-1 توجيه و علل انتخاب طرح...

9-2 مشخصات عملكردي..

       9-2-1 فهرست عملكردي

9-3 معرفي طرح.

       9-3-1 طبقات اتاق خواب....

       9-3-2 ارتباطات عمودي.

       9-3-3 فضاهاي عمومي...

         الف- لابي و سرسراي ورودي..

         ب- فضاهاي اداري..

         پ- نمازخانه.

         ت- فضاهاي تجاري....

         ث- رستوران.

         ج- رستوران چشم‌انداز..

         چ- استخر.

         خ- سالن اجتماعات.

         د- پاركينگ....

       9-3-4 فضاهاي خدماتي..

9-4 خصوصيات ساز‌ه‌اي...

9-5 تأسيسات.

         الف- سيستم سرمايش و گرمايش..

         ب- سيستم فاضلاب

9-6 آكوستيك

 

چکیده:

 

هتل سازی با تعاریف مدرن در ایران پیشینه‌ ای هفتاد ساله دارد. اما اگر بخواهیم هتلها را توسعه معنایی ببخشیم و به عنوان فضاهایی اقامتی در نظر بگیریم، می توانیم کاروان سراهای ایران را هم به عنوان اولین محل های اقامتی ایرانی قلمداد کنیم که معماری و فرم خاص خود را دارا بوده اند. سیر تحول مفهوم کاروان سرا و تبدیل آن به فضاهای اقامتی مدرن، همچون سایر وجوه عینی و ذهنی خودآگاهی ایرانی با گسست همراه بوده است و کاروان سراها، در کنار بادگیرها، خانه ها، بازارها و دیگر فضاهای معماری سنتی در ردیف حلقه های گمشده و ناموجود معماری ایرانی قلمداد می شوند.

 

پیشینه اماکن اقامتی در ایران با حذف سابقه ای بسیار خوب به کاروان سراها ختم می شود. ما کاروان سراهایی داریم که سابقه ای دیرینه دارند. در شهرهای قدیم ایران محل هایی برای اقامت مسافران و کاروان ها وجود داشته که دارای ویژگی و معماری بسیار جذابی بوده است. کتاب دو جلدی کاروان سراهای ایران به آگاهی ما از پیشینه‌ معماری کاروان سراها کمک می کند. شما هر منبع و یا تحقیقی که در دنیا می بینید حتماً در پیش گفتارش یک پیشینه‌ ای در مورد موضوع آن تحقیق وجود دارد. کاروان سراهایی که وجود داشته اند بعداً به محل های اقامتی جدید خوب متصل نشدند. علت آن هم این است که بینش های در حال تحول بعضی وقتها بینش های گذشته را به صورت منفصل می دید. معماری در دوران تحول اش در آغاز قرن،‌ شاهد تغییر و تحول بناهای مسکونی، عمومی و دولتی بود. مصادف با همین دوران، محل های اقامتی ما نیز تحول پیدا کرد؛ زیرا در دوره رضاشاه است که اولین محل های اقامتی مدرن شکل می گیرد. قبل از آن هم ما هتل داریم ولی به شکل خیلی گسترده، چون آن هتلها بیشتر محل اقامت سفرا و جهان گردان و کسانی مانند آنها هستند که در ایران اقامت می گزیدند. اما اولین هتلها در زمان رضاشاه ساخته می شود، مثل هتل رامسر.

 

 


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
hotel_253650_3429.zip6.7 MB

رساله طراحی کتابخانه عمومی در شهر مشهد در 147 صفحه با فرمت WORD

رساله طراحی کتابخانه عمومی در شهر مشهد در 147 صفحه با فرمت WORD عنوان پروژه: عنوان پروژه، طراحی کتابخانه عمومی است. این نوع کتابخانه ها، بر خدمات اجتماعی در سطح شهر تأکید می کند. در ایجاد کتابخانه عمومی، فرض بر این نهاده می شود که یک انسان هر چه بیشتر بداند فرد مفیدتری به حال جامعه خود خواهد بود و از این رو برای همه افراد یک جامعه باید امکاناتی فراهم آورد تا مطابق نیازهای خویش، خواندن آنچه را به حال خود مفید می دانند، در دسترس داشته باشند.   بیان ضر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

رساله معماری برج های مسکونی نمونه موردی: شهرک صدرا در 131 صفحه با فرمت WORD

رساله معماری برج های مسکونی نمونه موردی: شهرک صدرا در 131 صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب  فصل اول 1-1 مقدمه  1-1- اهميت و ضرورت  3 1-2- اهداف  4 1-3- روش جمع‌آوري اطلاعات و ارائه آنها 4    فصل دوم – مباني نظري معماري   2-1- مفهوم سكونت  8 2-2- تعريف مسكن  9 2-3- محيط مسكوني  10 2-3-1- محيط مسكوني از لحاظ كالبدي  10 2-4- مسكن مطلوب چيست ؟ 12 2-4-1- عوامل كلي موثر بر مطلوبيت مسكن  14 2-4-2- ع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان