رساله معماری طراحی محله پایدار در شهر ارومیه در 155 صفحه با فرمت pdf

رساله معماری طراحی محله پایدار در شهر ارومیه در 155 صفحه با فرمت pdf

 

کتاب اول

فصل اول : شرح جزييات  

ضرورت انجام تحقيق

  سوالات اساسي تحقق

  اهداف تحقيق

  روش تحقيق   

  جمع بندي

 

فصل دوم : مفاهيم محله

 مقدمه

  اندازه شهر

  انديشه محله  

  تعريف محله

  تفكرمحله و نظريات مرتبط با محله

  ويژگيهاي بصري و كالبدي محله

  سيماي شهر  

  معماري شهر

  كيفيتهاي بصري

  عناصر شاخص محله   

  نشانه ها      

  لبه ها     

  گره ها     

  اصول سازماندهي فضايي  كالبدي   

  مركز محله   

  تعريف مركز محله      

  فضاهاي عمومي مركز محله     

  خيابان محله    

شبكه دسترسي سواره محله   

  سلسله مراتب دسترسي   

  الگوي دسترسي محله   

  ورودي محله    

  بررسي چند نمونه محله   

  محله گلبهار      

   ناحيه سوم فاز  شهرک غرب منطقه     

  جمع بندي  

 

فصل سوم : مفاهيم مسکن و سکونت

مقدمه

  تعاريف مسكن   

  خانه   

  تعاريف خانه   

  خانه يا مسكن   در ادبيات فارسي   

بررسي اعتقادي مفهوم  

 سكونت   

  سكونتگاه   

  عناصر تشكيل دهنده   

  فضاي خدماتي و نگهداري و تجهيزات خانواده     

  عرصه هاي خصوصي     

  عرصه هاي عمومي     

  دسته بندي انواع متداول مسکن    

زندگي در مجموعههاي مسکوني    

  مالکيت   

  مساله سروصدا   

  مالکيتها و مسووليتهاي مشترک   

  مساله زباله   

  چه گروههاي به طور عمده مجموعههاي مسکوني را ميسازند؟    

  جمع بندي    

فصل چهارم : مفهوم پايداري و محله پايدار

مقدمه

  پايداري    

  توسعه پايدار، اهداف و رويكردها   

  معماري پايدار

  شهرسازي و پايداري   

  توجه به مسائل اكولوژيكي     

  توجه به مسائل اجتماعي      

  توجه به مسائل اقتصادي     

  جمع بندي    

فصل پنجم : بررسي مصاديق  

مقدمه

  مجموعه خانه هاي طبقه اي    

  مجموعه خانه هاي دانشجويان   

  مجموعه هالن    

  مجموعه موهله هالد    

  شهر جديد شوشتر    

  فضاي کالبدي مسکن گذشته    

  نمونه مسکوني در منطقه    

  خانه قدکي     

  خانه بهنام     

كتاب دوم : طراحي

فصل اول : شناخت اروميه  

  آشنايي با استان   

  موقعيت جغرافيايي     

  وسعت     

  مردم و فرهنگ     

  شهر اروميه   

  وجه تسميه     

  مشخصات جغرافيايي   

  مکانهاي ديدني و تاريخي     

  خصوصيات اقليمي    

  خصوصيات اقتصادي

  صنايع و معادن   

  کشاورزي و دامداري   

فصل دوم : چهارچوب نظري طرح

  مباني طراحي

  مباني طراحي  

  اهداف محيطي   

  اهداف اجتماعي   

  اهداف اقتصادي   

  اصول طراحي

  اصول طراحي به سوي محله پايدار    

  اصول طراحي در مقياس مسكن پايدار     

فصل سوم : تحليل و شناخت سايت

  تعاريف مسكن   

  تحليل سايت   

 EIA   تحليل سايت به روش  

  اسکيسهاي اوليه   

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
mahaleh_262924_9611.zip4 MB